Sidebar

Lịch công tác tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Ngày cập nhật: 11/01/2021
     

Lịch công tác tuần 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 11/01
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

10h00 Cuộc họp kết luận công tác tiếp nhận LHS Lào của ĐHĐN trở lại học tập, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại tỉnh Quảng Trị (Theo Giấy mời của Sở Ngoại vụ) - ĐHĐN: Phó Giám đốc PGS.TS. Lê Quang Sơn; Phó TB phụ trách: Ban HTQT, Ban CTSV; Giám đốc TTTT&HL.

- Các Trường Đại học thành viên, Khoa Y Dược: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo phụ trách công tác tiếp nhận LHS Lào.

Phòng họp Sở Ngoại vụ Tầng 25 TT hành chính TP, 24 Trần Phú Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.ĐN
15h00 Kiểm tra đánh giá tình trạng phòng ở và cơ sở vật chất tại Ký túc xá Trường ĐHSPKT Lãnh đạo Phòng CSVC, Tổ quản lý KTX Ký túc xá Phòng CTSV
15h00 Làm việc với các Hộ dịch vụ Hội đồng QLDV, các hộ dịch vụ (theo giấy mời) Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
16h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHSPKT Thành viên Hội đồng KH&ĐT Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba
  12/01
08h00 Kiểm tra, đối chiếu minh chứng với các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc và trung tâm Học liệu và Truyền thông theo kế hoạch số 613/KH-ĐHSPKT ngày 28/12/2020 - Trưởng đơn vị;

- Trưởng nhóm, Thư ký nhóm ĐBCL bên trong;

- Phòng KT&ĐBCLGD.

Tại các đơn vị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
08h00 Họp Tổ thẩm định văn bản Quy phạm nội bộ: “Quy định về Đồ án tốt nghiệp của các CTĐT trình độ ĐH của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật” Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHSPKT ngày 31/12/2020 Đơn vị soạn thảo: Phòng Đào tạo Phòng họp 1 Tổ trưởng Tổ thẩm định
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NL Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Văn phòng Công đoàn ĐHĐN, phòng 302 khu A, 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 - Theo QĐ số 72/QĐ-ĐHĐN ngày 07/01/2021 của GĐ ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
14h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;

- Mời Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các công đoàn cơ sở.

Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
15h30 Họp công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của Ban Giám đốc ĐHĐN - ĐHĐN và các đơn vị thuộc, trực thuộc: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Chánh các Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Viện trưởng các Viện; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng các Khoa thuộc ĐHĐN; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc ĐHĐN; Kế toán trưởng ĐHĐN;

- Các trường ĐHTV: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn.

Hội trường 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16h00 Họp Hội đồng trường Trường ĐHSPKT Thành viên HĐT Phòng họp 1 Chủ tịch HĐT
Thứ Tư
 13/01
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức - Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng 1003 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ Năm
14/01
08h00 Giao ban công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021 - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Ban ĐBCLGD; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;

- Các Trường ĐHTV: Đại diện BGH, Đại diện Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Tổ: KT&ĐBCLGD, ĐT;

- Trung tâm ĐTTX: Đại diện Lãnh đạo.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn
14h00 Họp Giao ban chuyên đề Đào tạo và Tuyển sinh năm 2021 Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng; Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TT; Ban chủ nhiệm các Khoa; Trưởng, Phó các Bộ môn.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ Sáu
15/01
08h00 Tiếp cán bộ, viên chức - Như bên. Phòng Tiếp công dân Hiệu trưởng
14h30 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN - Như bên. Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Bảy
 16/01
08h00 Lễ trao học bổng Thử thách UTE và Lễ Tốt nghiệp khóa 2017-2020 Trung tâm Học liệu & Truyền thông, Ban chủ nhiệm các Khoa, Tổ trưởng bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Giảng viên không có giờ dạy, sinh viên nhận học bổng, sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp. Hội trường B Ban Giám hiệu
Chủ Nhật
 17/01