Sidebar

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Ngày cập nhật: 25/02/2021
     

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 22/02
08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Thứ Ba
 23/02
         
Thứ Tư
 24/02
08h00 Họp thông qua kế hoạch công tác năm 2021 của các đơn vị trực thuộc trường - Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị;

- Mời Chủ tịch HĐ trường, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chi hội trưởng CHCCB

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Năm
25/02
08h00 Họp Ban soạn thảo Đề án vị trí việc làm về việc thẩm định đề án giai đoạn 2021-2023 - Theo Quyết định;

- Mời Chủ tịch HĐ trường.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng tiếp công dân B1003 Khu B - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
26/02
  09h00 Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh” – ATiGB 2020 - Thành viên Ban Tổ chức theo QĐ số 126/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/02/2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

- P. QLKH&HTQT.

Phòng họp1

Trưởng BTC

Thứ Bảy
 27/02
         
Chủ Nhật
 28/02