Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 07 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018

Ngày cập nhật: 09/02/2018
     

Lịch công tác tuần (07) từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 12/02

         

Thứ Ba
  13/02

         

Thứ Tư
 14/02

  NGHỈ TẾT MẬU TUẤT - 2018      

Thứ Năm
 15/02

  NGHỈ TẾT MẬU TUẤT - 2018      

Thứ Sáu
16/02

  NGHỈ TẾT MẬU TUẤT - 2018      

Thứ Bảy
 17/02

  NGHỈ TẾT MẬU TUẤT - 2018      

Chủ Nhật
 18/02

  NGHỈ TẾT MẬU TUẤT - 2018