Sidebar

Lịch công tác tuần 16 từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

Ngày cập nhật: 18/04/2018
     

Lịch công tác tuần (16) từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 16/4

07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h00(cả ngày) Tiếp cán bộ, viên chức Cán bộ, viên chức có nhu cầu. Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng
09h00 Họp bàn công tác hỗ trợ tổ chức Diễn đàn KHCN lần 7

-  Ban Giám hiệu

-  Trưởng các phòng TC-HC, QLKH&HTQT; Kế toán trưởng

-  Mời anh Thu, Phòng CSVC; anh Trường, Phòng CTSV.

-  Lãnh đạo các Khoa

- Bí thư Đoàn TN
Phòng họp 1 Hiệu trưởng
15h00 Họp bàn công tác chuẩn bị khảo sát thực tế tại Công ty Bà Nà Hills

-  Phó Hiệu trưởng

-  Trưởng phòng QLKH&HTQT

-           Các cán bộ được các Khoa Điện-Điện tử, Cơ khí và Kỹ thuật Xây dựng cử tham gia xây dựng Đề án đánh giá năng lực chuyên môn cho Công ty Bà Nà Hills
Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

Thứ Ba
  17/4

08h00 Họp Hội đồng quản lý, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - Theo các QĐ thành lập HĐ quản lý, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ số 1953, 1954, 1955/QĐ-ĐHĐN ngày 21/4/2015 của Giám đốc ĐHĐN; 
- Các QĐ thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý, Ban Điều hành Quỹ số 1024, 1025, 1026, 1027/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN ĐHĐN
10h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng UV Ban Chấp hành, CTCĐ bộ phận Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn Trường
18h00 Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường Sinh viên khoa KT Xây dựng và khoa Điện - Điện tử Hội trường B Hiệu trưởng

Thứ Tư
 18/4

14h00 Giới thiệu Khóa Đào tạo Kỹ thuật thang máy và Công ty Thang máy Mitsubishi Việt Nam - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách HTQT
- Phòng QLKH&HTQT
- Đại diện các Khoa Điện – Điện tử, Cơ khí, Kỹ thuật
Xây dựng
- Đại diện công ty ME và công ty Thang máy
Mitsubishi Việt Nam
- Sinh viên đã đăng ký tham dự
Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2018 Phiên họp lần thứ 5 - Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 454/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 và QĐ số 231/QĐ-ĐHĐN ngày 12/01/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 455/QĐ-ĐHĐN ngày 10/02/2017 và QĐ số 1164/QĐ-ĐHĐN ngày 12/4/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
- Đại biểu theo giấy mời.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam
18h00 Đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường Sinh viên khoa CN Hóa học - Môi trường và khoa Cơ khí Hội trường B Hiệu trưởng

Thứ Năm
 19/4

08h30 Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44-NQ/CP - ĐHQGHN: Giám đốc, nhóm nghiên cứu đề tài;
- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo: BTV Đoàn TN, các Văn phòng, Ban chức năng;
- Các CSGDĐHTV: đại diện Ban Giám hiệu;
- Viện VN-UK, Khoa Y Dược: đại diện lãnh đạo
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHQGHN – Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN
14h00 Tiếp cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
15h00 Họp Chi bộ Tổ chức Hành chính - Tài chính Như bên Phòng họp 1 Bí thư Chi bộ

Thứ Sáu
20/4

09h00 Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng(họp xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục) -Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị. Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
13h30 Hội thảo ra mắt cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Theo Giấy mời Phòng họp 1, Trường ĐHSPKT  Cục Thông tin KH và CN

Thứ Bảy
 21/4

7h30
Cuộc thi Diễn đàn KHCN lần 7 tại Đà Nẵng

- Theo Giấy mời

- Sinh viên tham gia cuộc thi
Tiền sảnh khu A, Trường ĐHSPKT Ban Tổ chức Diễn đàn
Sáng 7h45 Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2018 Theo Thông báo số 704-TB/BTV ngày 12/3/2018 của BTV Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN –98 Lê Lợi BTC lớp học

Chủ Nhật
 22/4

07h00 Thi chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ Như bên Trường ĐHSPKT Ban Tổ chức
07h20 Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD. Khách sạn VANDA, số 03 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
Sáng 7h45 Chiều 13h45 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2018 Theo Thông báo số 704-TB/BTV ngày 12/3/2018 của BTV Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy ĐN –98 Lê Lợi BTC lớp học