Sidebar

Lịch công tác tuần 20 từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

Ngày cập nhật: 18/05/2018
     

Lịch công tác tuần (20) từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 14/5
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
14h00 Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect - Trung tâm TTHL: Ban Giám đốc Trung tâm,Cán bộ Trung tâm;
- Phụ trách thư viện, cán bộ thư viện các CSGDĐHTV;
- Cán bộ, giảng viên, nhà ngiên cứu, sinh viên đã đăng ký sử dụng CSDL ScienceDirect.
Hội trường
41 Lê Duẩn
Giám đốc
Trung tâm TTHL
Thứ Ba
  15/5
08h00 Tiếp Công dân Như bên Phòng Tiếp dân Hiệu trưởng
08h00 Họp giao ban -BGH, CTCĐ, BTĐTN, lãnh đạo các đơn vị
(mời TS.Nguyễn Anh Duy: PBT Đảng ủy; TS.Nguyễn Thanh Hội : phòng ĐT; CN.Phạm Minh Tuấn : phòng KHTC; 
ThS.Võ Quang Trường : phòng CTSV; CN.Phạm Thu : phòng CSVC; ThS.Vũ Thị Kiều Loan : Tổ Thư viện) 
Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN Như bên. Phòng 8014
Khu B 41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Hội Sinh viên ĐHĐN
14h00 Tổ công tác theo Quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 19/01/2018 của Đảng ủy ĐHĐN - Theo giấy mời;
- Tổ Công tác theo Quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 19/01/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 1
Khu A 41 Lê Duẩn
Tổ trưởng Tổ công tác
Thứ Tư
 16/5
08h00 Hội ý công việc - Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TC-HC, Đ/c Phạm Minh Tuấn : Phòng KH-TC, đ/c Võ Quang Trường : Phòng CTSV Phòng họp 1 Hiệu trưởng
09h30 Hội ý công việc - Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TC-HC, Đ/c Phạm Minh Tuấn : Phòng KH-TC, đ/c Phạm Thu : Phòng CSVC Phòng họp 1 Hiệu trưởng
10h00 Họp BTC Hội nghị SV NCKH năm 2018 - Thành viên BTC theo QĐ số 323/QĐ-ĐHSPKT ngày 11/5/2018
- Phòng QLKH&HTQT
Phòng họp 1 Trưởng BTC - Hiệu trưởng
14h30 Làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư – UBND TP. Đà Nẵng - Ban Giám hiệu
- Trưởng các Phòng QLKH&HTQT, KT ĐBCLGD;

- Mời TS. Nguyễn Anh Duy, ThS. Nguyễn Văn Lành.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ Năm
 17/5
09h00 Hội ý công việc Hiệu trưởng, Trưởng phòng TC-HC, Phụ trách Phòng KH-TC, VP Đảng ủy Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Tiếp cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu Phòng

Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
18/5
08h30 Tập huấn “Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần” - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc: Các đại biểu đã đăng ký tham dự qua website
builditvietnam.org của dự án BUILD-IT như hướng dẫn trong Kế hoạch số 1529/KH-
ĐHĐN ngày 07/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 1
Khu A 41 Lê Duẩn
Trưởng Ban ĐBCLGD
10h00 Phòng QLKH&HTQT họp
kiểm điểm
- Phòng QLKH&HTQT
- Mời Đ/c Đoàn Chí Thiện
Phòng họp 1 Trưởng Phòng
QLKH&HTQT
17h00 Liên hoan, gặp mặt đoàn VĐV tham dự Đại hội Thể thao CBVC lần thứ V- 2018 - Ban Tổ chức, các VĐV,HLV,CĐV tham dự Đại hội;

- Khách mời.

Tiền sảnh khu  A Hiệu trưởng
Thứ Bảy
 19/5
07h30 -17h00 Khai giảng và tổ chức học Modul B khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN Khóa 6 ( từ ngày 19/5 đến 23/5/2018) Học viên đủ điều kiện. P602,603
Khu C 41 Lê Duẩn
BTC lớp học
08h00 Khai giảng và học buổi đầu tiên
lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cộng tác viên Thanh tra giáo dục
- Đại diện Thanh tra Bộ GDĐT;
- Đại diện Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng;
- CBVC đăng ký tham gia lớp học theo công văn số 819/ĐHĐN-TTr ngày 12/3/2018.
Tầng 5
91A N.T.M.K,
Đà Nẵng
Trưởng BTC
lớp bồi dưỡng
Chủ Nhật
 20/5