Sidebar

Lịch công tác tuần 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Ngày cập nhật: 15/08/2019
     

Lịch công tác tuần 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 12/8
 07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
 07h30 Đón Tân Sinh viên năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

(Từ ngày 12/8 đến 15/8)

- Theo Kế hoạch 275/KH-ĐHSPKT ngày 06/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT;

- Theo Giấy mời.
Khu A Hiệu trưởng
 14h00 Họp Ban Quản lý Quỹ “Vì cộng đồng” Như bên. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng ban BQL Quỹ TS. Nguyễn Đức Hùng
 15h00 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
 16h00 Họp Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN; - Phụ trách nữ công các công đoàn cơ sở. Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN
Thứ Ba
  13/8
 08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch CĐ trường
 14h00 Họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 của Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng Ban
Thứ Tư
 14/8
 14h00 Họp triển khai thực hiện theo công văn số 10/ĐHĐN ngày 05/6/2019 của Giám đốc ĐHĐN - Ban Giám hiệu, CTCĐ,Đại diện Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc;

-  Theo Giấy mời

Phòng họp 1 Ban Giám đốc ĐHĐN
 15h00 Họp giao ban công tác văn phòng công đoàn - Công đoàn ĐHĐN: Cán bộ văn phòng;

- CĐCS: Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác văn phòng; cán bộ văn phòng CĐCS.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHĐN
Thứ Năm
15/8
 08h00 Tiếp Công dân Như bên P. Tiếp công dân Hiệu trưởng
 09h00  Họp góp ý chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đến năm 2025 tầm nhìn 2035 - ĐHĐN: Ban Giám đốc; đại diện Lãnh đạo các Ban: KHTC, TCCB, CSVC, KHCN&MT, ĐT, PC&TĐ, ĐBCLGD, HTQT, CTHSSV, Văn phòng;

- Mời Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHSPKT báo cáo.

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
 10h00 Trung tâm HTSV & QHDN trường ĐHSPKT tổ chức hoạt động xã hội từ thiện chào đón tân sinh viên năm 2019 - Đại diện Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị, các nhà hảo tâm, Trung tâm HTSV và QHDN, các cộng tác viên của Trung tâm Ký túc xá Trường ĐHSPKT Ban Giám đốc Trung tâm HTSV và QHDN.
 14h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
Thứ Sáu
16/8
 08h00 Khai giảng và học tập Mô-đun B Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng GDĐH&TCCN – Khóa 10 (Thời gian học Mô-đun B: 16-21/8/2019) - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; - Trung tâm KĐCLGD: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;

- Theo Giấy mời;

- Học viên theo QĐ số 2370/QĐ-ĐHĐN ngày 06/8/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Tr.

Quân sự Quân khu 5

BTC lớp học
 14h30  Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 - ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP, Trưởng các Ban;

- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK, các Trung tâm, Khoa trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị.

Lăng Cô Giám đốc ĐHĐN
Thứ Bảy
 17/8
         
Chủ Nhật
 18/8