Sidebar

Lịch công tác tuần 37 từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Ngày cập nhật: 13/09/2019
     

Lịch công tác tuần 37 từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 09/9
 07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
 08h00 Lễ khai giảng năm học 2019-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ
- Đại biểu theo Giấy mời;
- Theo Thông báo triệu tập số 1091/ĐHNN ngày 30/8/2019 của Trường ĐHNN.
Hội trường A
Tr. ĐHNN
Hiệu trưởng
 09h00

Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- Đại biểu theo giấy mời;
- Theo Kế hoạch số 310/KH-ĐHSPKT ngày 03/9/2019 của Trường ĐHSPKT.
Tiền sảnh Khu A Hiệu trưởng
 14h00 Họp triển khai hoạt động Không gian Sáng chế và Khởi nghiệp - Ban giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;P.CTSV

- Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Ông Lê Vũ (Giảng viên Khoa Đ-ĐT

Phòng khách

Quốc tế

Ban Giám hiệu
 14h30 Ban Giám hiệu làm việc với Toàn thể CBVC  Phòng TCHC về kế hoạch năm học 2019-2020 - Như bên. Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Ba
  10/9
 09h00 Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2019 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
 14h00 Họp và trao đổi với sinh viên đi thực tập tại ĐH Chaopraya - Thái Lan - Phòng QLKH&HTQT;

-TS Hoàng Thành Đạt;

- Sinh viên tham gia thực tập.

Phòng họp 1 TS. Hoàng Thành Đạt
 14h00 Họp giao ban công tác thanh tra - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra; - Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH phụ trách công tác thanh tra, lãnh đạo Phòng (Tổ) Thanh tra;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT, Khoa GDTC: Thủ trưởng đơn vị, cán bộ Phụ trách công tác thanh tra (nếu có).

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc
 15h00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 16h00 Họp Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Tư
 11/9
 08h00 Họp Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Trường ĐHSPKT Danh sách Ban Chỉ đạo Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
 09h30 Họp Liên tịch thường trực Đảng ủy - BTV Công đoàn Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
 10h30 Họp Liên tịch thường trực Đảng ủy - BTV Đoàn Thanh niên Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
 11h30 Họp Liên tịch thường trực Đảng ủy - Chi Hội CCB Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
 14h30 Họp tổ soạn thảo Đề án 02/ĐA-TSC Tổ soạn thảo (PHT Hoàng Dũng, anh Thiện, anh Thống, anh Tuấn và anh Hòa) Phòng họp 1 Tổ trưởng
Thứ Năm
12/9
 07h30 Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - Đại biểu theo Giấy mời;

- Theo Thông báo triệu tập của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Hội trường C

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Ban tổ chức
09h00 Trao đổi làm việc với công ty WILL TECH – Nhật Bản - Ban Giám hiệu
- Phòng QLKH&HTQT;
- Lãnh đạo phòng CTSV
Phòng khách quốc tế Ban Giám hiệu
 10h00 Ban Giám hiệu làm việc GS. Gina Stocia - Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa.

Phòng khách Ban giám hiệu
 14h00 Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN - Như bên. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN
 16h00 Ban Giám hiệu làm việc với Toàn thể CBVC  Phòng KHTC về kế hoạch năm học 2019-2020 Ban Giám hiệu; Cán bộ, Viên chức phòng KHTC Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
 16h00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN - Như bên;

- Mời: Bí thư Đoàn Cơ quan ĐHĐN; Chủ tịch Hội SV Trường ĐHBK

Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN
Thứ Sáu
13/9
08h00 Hội thảo Xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội; Mô hình CLB rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV - Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo Ban CTHSSV;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV; đại diện BTV Đoàn TN;

- Đại biểu được triệu tập theo giấy mời số 915/GM-BGDĐT ngày 29/8/2019 của Bộ GD&ĐT.

Hội trường

41 Lê Duẩn

- Bộ GD&ĐT

- TW Đoàn

- PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng

 14h30 Rà soát và cập nhật minh chứng Đảm bảo chất lượng. Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác Sinh viên
Tổ Đảm bảo chất lượng bên trong Phòng Công tác Sinh viên.
Phòng họp 1 Thư ký Hội đồng ĐBCL
Thứ Bảy
 14/9
         
Chủ Nhật
 15/9
 07h30 Thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học cho Sinh viên cấp Cao đẳng năm học 2019 - 2020 Theo Quyết định Trường ĐHSPKT Chủ tịch Hội đồng