Sidebar

Lịch công tác tuần 38 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Ngày cập nhật: 19/09/2019
     

Lịch công tác tuần 38 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 16/9
 07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
 08h00 Tiếp công dân Như bên Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng
 14h00 Họp giao ban công tác cơ sở vật chất năm học 2019-2020 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Ban KHTC, Văn phòng ĐHĐN; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện: BGH phụ trách CSVC, lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng KHTC;
- Khoa, Trung tâm thuộc và trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
 19h30 Lễ Vinh danh thủ khoa và nâng bước tân sinh viên ĐHĐN năm 2019 - Ban Giám đốc ĐHĐN; Trưởng các Ban;
- Hiệu trưởng các Trường; Thủ trưởng các đơn vị;
- BTC theo Quyết định số 2542/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- SV được triệu tập theo Công văn số 2839/ĐHĐN-HSSV ngày 04/9/2019 của ĐHĐN;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Nhà hát Trưng Vương TP. Đà Nẵng Giám đốc ĐHĐN
Thứ Ba
  17/9
 07h45 Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Theo Thông báo số 1129-CV/ĐU ngày 29/8/2019 của Đảng ủy ĐHĐN.

Danh sách Trường ĐHSPKT tham dự Hội nghị

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 09h00 Trao đổi làm việc với trung tâm VIKOACA– Hàn Quốc - Phòng QLKH&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo.

Phòng khách Phòng QLKH&HTQT
 13h30 Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, ATLĐ, PCCC, ATVSTP trường học năm 2019 Theo Quyết định Phòng họp 1 Khuôn viên trường Trưởng ban

Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

 16h30 Họp hội đồng xét cấp học bổng Kumho Asiana Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Tư
 18/9
07h45 Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa CNTT&TT;
- Đại biểu khách mời.
Khoa CNTT&TT Trưởng Khoa CNTT&TT
09h30

TẠM HOÃN

Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Theo Quyết định Số 355/QĐ-ĐHSPKT ngày 21/8/2019 Phòng họp 1 Trưởng ban
 10h00 Làm việc với GS. Takehiko Ichikawa, Trung tâm nghiên cứu công trình GIFU - Nhật Bản - Ban giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT

Phòng khách Ban giám hiệu
 14h00 Kiểm tra công tác y tế trường học năm 2019 Theo Thông báo Phòng họp 1 Sở Y tế

Thành phố Đà Nẵng

 16h00 Họp Hội đồng trường Trường ĐHSPKT Như bên. Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS. Lê Thành Bắc
 16h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN Như bên. Phòng 301

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Năm
19/9
 08h00 Tập huấn quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý nhân sự HRM - ĐHĐN: Ban TCCB: Phó Trưởng ban ThS. Lê Ngọc Khánh, Chuyên viên phụ trách;
- Các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và đơn vị trực thuộc ĐHĐN: Chuyên viên phụ trách hệ thống;
- Mời đ/c Trần Nguyễn Việt Hùng, Trung tâm PTPM ĐHĐN.
Phòng 8009

Khu B - 41 Lê Duẩn

Phó Trưởng Ban TCCB ThS. Lê Ngọc Khánh
 08h00 Họp BCH Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN

(mở rộng)

- Như bên;
- Theo giấy mời.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội CGC ĐHĐN
 10h00 Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Phòng CTSV năm 2019 Toàn thể CB, CC, VC phòng CTSV Phòng họp 1 Phó Trưởng phòng PT Phòng CTSV
 14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Giám đốc ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN
 17h00 Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN khóa 10 Theo QĐ số 2375/QĐ-ĐHĐN ngày 06/8/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Quang Sơn
 18h00 Lễ đón Tân Sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa thuộc khoa Điện - Điện tử - Khách mời:

- Sinh viên lớp 19TDH1 và 19TDH2

Hội Trường B BCN Khoa Điện - ĐT
Thứ Sáu
20/9
 08h00 BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ Như bên. Phòng họp Tr. ĐHNN Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
 14h00 Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Phòng TC-HC năm 2019 - Toàn thể CB, CC, VC Phòng TCHC;

- Đại biểu mời.

Phòng họp 1 Trưởng phòng TCHC
 14h00 Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Khoa CNHH-MT năm 2019 - Toàn thể CB, CC, VC Khoa CNHH-MT;

- Đại biểu mời.

VP Khoa CNHH-MT Phó Trưởng Khoa PT
 14h00 Họp và trao đổi với sinh viên đi Thực tập tại ĐH Chaopraya – Thái Lan - Phòng QLKH&HTQT;

- TS. Hoàng Thành Đạt

Phòng khách TS. Hoàng Thành Đạt
 15h00 Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Khoa Cơ khí năm 2019 -Toàn thể CB, CC, VC Khoa Cơ khí;

- Đại biểu mời.

VP Khoa Cơ khí Trưởng Khoa
 18h00 Buổi giao lưu, gặp gỡ tân sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - BCN Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa; - Toàn thể giảng viên và giáo viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Sinh viên khóa 2019 các ngành thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Hội Trường B BCN Khoa KTXD
Thứ Bảy
 21/9
 08h00 Seminar “Giải pháp gia cường kết cấu cho các công trình xây dựng” - BCN Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Đại diện Phòng QLKH&HTQT + Đại diện Khoa xây dựng của các Trường ĐH tại Đà Nẵng;

+ Đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng;

- Toàn thể giảng viên và giáo viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Sinh viên các ngành thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Phòng họp 1 BCN Khoa KTXD
 13h00 Học Chính trị đầu khóa Sinh viên khóa 2019 chưa học chính trị đợt đầu Hội Trường B Phòng CTSV
Chủ Nhật
 22/9