Sidebar

Lịch công tác tuần 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Ngày cập nhật: 08/10/2019
     

Lịch công tác tuần 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 07/10
 07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
09h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
10h00 Họp BCH Công đoàn trường mở rộng Ủy viên BCH, CTCĐ bộ phận Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn trường
16h30 Tiếp GS. Fujii Shigeo, Nhật Bản
- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng Ban HTQT;
- Trường ĐHBK: Trưởng Khoa Môi trường;
- Trường ĐHSPKT đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT.
Phòng B0805

Khu B 41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc
Thứ Ba
  08/10
 08h00 Họp bàn về vị trí việc làm Trường ĐHSPKT Ban Giám hiệu, CTCĐ, BT ĐTN, CT HCCB, Lãnh đạo các đơn vị Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
 08h30 Khảo sát Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Ngoại ngữ của đoàn đánh giá ngoài AUN-QA Theo kế hoạch của Trường ĐHKT và Trường ĐHNN. Tr. ĐHKT & Tr. ĐHNN Ban Tổ chức Đánh giá ngoài AUN-QA
13h30 Họp xét Học bổng “Tiếp sức đến trường’

và học bổng KUMHO ASIANA

Theo Quyết định Phòng họp 1 TS. Hoàng Dũng Chủ tịch Hội Đồng
14h00 Tọa đàm về công tác giảng dạy các học phần Lý luận chính trị
- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Chánh VP, Chánh VP Đảng ủy; Lãnh đạo các Ban: ĐT, CTHSSV, TCCB, KHTC, ĐBCLGD; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách đào tạo, Trưởng các Phòng: ĐT, CTHSSV; Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng các bộ môn giảng dạy các môn LLCT; các giảng viên có chức danh GVC, học vị tiến sĩ giảng dạy các môn LLCT của Trường ĐHKT và Trường ĐHSP;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT, Khoa - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT, Khoa GDTC: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng các Phòng/Tổ trưởng ĐT và CTHSSV; - Các đại biểu khách mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

 
PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc

 

15h00 Họp giao ban công tác văn phòng công đoàn
- Công đoàn ĐHĐN: Cán bộ văn phòng;
- CĐCS: Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác văn phòng; cán bộ văn phòng CĐCS
 
Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn
 
Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHĐN
20h00 Trận 03 thi đấu trực tuyến cuộc thi Code War 2019 (bù cho trận ngày 06/10) - Các đội thi đã đăng ký tham dự;

- Các giáo viên hướng dẫn.

Phòng máy tính số 3 Trưởng Bộ môn CNTT
Thứ Tư
 09/10
10h10
 
Tiếp đoàn Đại biểu Trung tâm Đổi mới

Giáo dục và Công nghệ Đông Nam Á

(SEAMEO INNOTECH)
 

- Khoa ĐTQT: Lãnh đạo và chuyên viên;
- Trường ĐHSPKT: PGS. TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng
 
Không gian sáng chế Khu A 41 Lê Duẩn Phó Trưởng Khoa ĐTQT & Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT
14h00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
10/10
08h30 Đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT làm việc với Đại học Đà Nẵng và các đơn vị thành viên (theo QĐ số 3566/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2019) - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC, Ban CSVC, Ban HTQT, Ban Thanh tra, Ban ĐBCLGD, Ban TCCB;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bộ GD&ĐT
15h00 Họp tập thể lãnh đạo ĐHĐN
- BTV Đảng uỷ ĐHĐN;
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.
Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn
Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
20h00 Trận 04 thi đấu trực tuyến cuộc thi Code War 2019 (bù cho trận ngày 06/10) - Các đội thi đã đăng ký tham dự;

- Các giáo viên hướng dẫn.

Phòng máy tính số 3 Trưởng Bộ môn CNTT
Thứ Sáu
11/10
08h45 Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 - Toàn thể đoàn viên công đoàn Trường ĐHSPKT

- Khách mời

Hội trường B Chủ tịch Công đoàn Trường
15h00 Đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT thông qua kết luận về nội dung làm việc với Đại học Đà Nẵng và các đơn vị thành viên (theo QĐ số 3566/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2019) - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC, Ban CSVC, Ban HTQT, Ban Thanh tra, Ban ĐBCLGD, Ban TCCB;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu.
Phòng họp 2

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bộ GD&ĐT
15h00 Hội nghị Tổng kết hoạt động

các Nhóm nghiên cứu – giảng dạy

và định hướng phát triển

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: ĐT, KHCN&MT, KH-TC, CSVC, ĐBCLGD, Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;
- Đại diện các Nhóm nghiên cứu giảng day.
Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn
 
Giám đốc ĐHĐN
Thứ Bảy
 12/10
Sáng 8h00 Chiều 14h00 Bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ

(ngày 12, 13/10/2019)

- BTC theo QĐ số 3213/QĐ-ĐHĐN ngày 30/9/2019 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các CBVC được các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc cử đi bồi dưỡng.
Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn
 
Trưởng BTC lớp học Giám đốc ĐHĐN
07h30 Lễ Tốt nghiệp chương trình đào tạo hợp tác giữa UTE - PNV - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị;

- Khách mời.

Tiền sảnh khu A Ban Giám hiệu
 07h45 Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

và Hội thi “Cán bộ nữ công giỏi”

- Theo Kế hoạch số 90/KH-CĐĐHĐN ngày 20/9/2019 của Công đoàn ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn
Ban Tổ chức
Chủ Nhật
 13/10
13h30 Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm học 2019-2020
- UVBCH Đoàn TN
- Hội SV ĐHĐN và các đơn vị;
- Cán bộ chuyên trách văn phòng Đoàn TN – Hội SV các đơn vị;
- ĐVTN triệu tập theo Kế hoạch số 40KH/ĐHĐN-ĐTN ngày 03/10/2019 của BCH Đoàn ĐHĐN.
Hội trường

41 Lê Duẩn
BTC Hội nghị