Sidebar

Lịch công tác tuần 43 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Ngày cập nhật: 23/10/2019
     

Lịch công tác tuần 43 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 21/10
 07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
 09h30 Họp Ban Thanh tra Nhân dân trường - Ban Thanh tra Nhân dân; Mời CTCĐ trường Phòng họp 1 Trưởng Ban
 10h00 Làm việc với Văn phòng Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Mời Giảng viên từng học tại Đài Loan

Phòng khách Ban Giám hiệu
 14h30 Họp Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS đợt tháng 10 năm 2019, Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Mã số: 9580205 - Theo QĐ số 3375/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 0803

Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Tiểu ban PGS.TS Phan Cao Thọ
Thứ Ba
  22/10
 07h30 Workshop Game industry và Game Engine - Các sinh viên đã đăng ký tuyển dụng và có quan tâm;

- Đại diện Bộ môn CNTT.

- Bộ phận nhân sự của Công ty Gameloft

Hội trường B Trưởng Bộ môn CNTT
 13h30

(Tạm hoãn)

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra công tác pháp chế; ban hành văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục năm 2019 (theo Quyết định 3754/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2019) - ĐHĐN: PGĐ Lê Thanh Bắc; Ban PCTĐ; Đại diện các lãnh đạo Ban: CTHSSV, ĐBCLGD, ĐT, TCCB; - Các đơn vị thành viên: Đại diện bộ phận phụ trách công tác pháp chế. Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Lê Thành Bắc
Thứ Tư
 23/10
08h00 Báo cáo khảo sát và đánh giá hệ thống phần mềm đào tạo của Trường ĐHSPKT - Ban Giám hiệu;

- Đại diện Trung tâm phần mềm SDC;

- Lãnh đạo các phòng Đào tạo, phòng Khảo thí &ĐBCLGD, phòng CSVC, phòng CTSV

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ Năm
24/10
08h00 Tập huấn Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp Chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ban Giám hiệu;

Ban chủ nhiệm khoa; Phụ trách bộ môn; Giáo vụ khoa; Giảng viên có học vị Tiến sĩ (bắt buộc tham gia); Giảng viên (có nhu cầu); Phòng Đào tạo (Tổ đảm bảo chất lượng bên trong).

Phòng họp 1 PGS. TS. Võ Trung Hùng

Phó Hiệu trưởng.

14h00 Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
17h00 Họp Hội đồng TĐKT cấp ĐHĐN:
- Xét, đề nghị khen thưởng 25 năm thành lập ĐHĐN;
- Xét, đề nghị khen thưởng quá trình công hiến.
Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 871/QĐ-ĐHĐN ngày 26/3/2019 và QĐ số 1330/QĐ-ĐHĐN ngày 09/5/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
18h30 Chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2019 - Khu vực miền Trung - Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi;

- 05 đội dự thi được lựa chọn vào chung kết (02 đội của ĐHĐN là ĐHBK và ĐHKT);

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo Ban: CTHSSV, HTQT; đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- SV được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 29/ĐHĐN-ĐTN ngày 15/10/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi
19h00 lễ ra mắt CLB "Không gian Sáng tạo & Khởi Nghiệp UTE" Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm CLB,  Đại diện doanh nghiệp, diễn giả, SV hội viên Phòng họp 1 Ban Chủ Nhiệm CLB
Thứ Sáu
25/10
08h00 Hội nghị CBCCVC Trường ĐHSPKT

năm 2019

- Đại biểu theo giấy mời;
- Theo Thông báo liên tịch 321/TBLT-ĐHSPKT ngày 09/9/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT.
Hội trường B Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT
11h00 Tiếp Giám đốc Vùng Châu Á - Tổ chức xếp hạng QS Intelligence Unit - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Trưởng các Ban: ĐBCLGD, HTQT; Lãnh đạo Khoa ĐTQT;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và ĐBCL.

Phòng 0805

Khu B 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn
14h00 Họp BCH Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN Như bên. Phòng 0804

Khu B 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN
Thứ Bảy
 26/10
13h30 Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh Trường ĐHSPKT Nhiệm kỳ 2019-2022 - Ban Tổ chức Đại hội;

- Đại biểu có giấy mời;

- Đại biểu có triệu tập.

Hội trường B Đoàn Thanh niên Trường
Chủ Nhật
 27/10
07h30 Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh Trường ĐHSPKT Nhiệm kỳ 2019-2022 - Ban Tổ chức Đại hội;

- Đại biểu có giấy mời;

- Đại biểu có triệu tập.

Hội trường B Đoàn Thanh niên Trường