Sidebar

Lịch công tác tuần 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Ngày cập nhật: 14/11/2019
     

Lịch công tác tuần 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 11/11
 07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
 09h00 Họp Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy trường ĐHSPKT - Theo Quyết định

- Mời: TP CSVC, PTP KHTC, PTPPTCTSV, Phụ trách KTX

Phòng họp 1 Trưởng ban
 14h00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
 16h30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2019 - Theo QĐ số 3146/QĐ-ĐHĐN ngày 25/9/2019 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
Thứ Ba
  12/11
 10h00 Viện Hàn Lâm Đức DAAD giới thiệu học bổng và nghiên cứu tại trường ĐHSPKT - Đại diện BGH;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa;

- Các GV và SV đã đăng ký.

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
 15h00 Họp Ban soạn thảo Đề án xác định vị trí việc làm trường ĐHSPKT giai đoạn 2020-2022 Theo Quyết định;

- Các chuyên viên phụ trách soạn thảo đề án VTVL tại các đơn vị.

Phòng họp 1 Phó Trưởng Ban
Thứ Tư
 13/11
 08h30 Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt - Anh - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.
- Viện VNUK: Toàn thể CBVC và người lao động;
- Các đơn vị thành viên: Đd Ban Giám hiệu;
- Đại biểu theo giấy mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
09h00 Seminar “Thực hành cơ bản về IoT”

- Chuyên gia của Công ty Axon Active;

- Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Điện – Điện tử và Bộ môn Công nghệ thông tin;

- Sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý đang học tại trường có quan tâm (đăng ký theo danh sách).

Phòng A101 Trưởng Bộ môn CNTT
 10h30 Họp ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Danh sách Ban Chỉ đạo Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
 14h00 Họp hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ II năm 2018-2019 Theo Quyết định Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

15h00 Họp Ban quản lý Quỹ “Vì cộng đồng” Như bên. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Đồng chí Nguyễn Đức Hùng Chủ tịch CĐ ĐHĐN
Thứ Năm
14/11
 08h00 Tiếp Công dân Như bên Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng
 08h00 Hội thảo: “Thiết bị Tự động hóa trong ngành Cơ khí” . - Đại diện lãnh đạo trường

- Đại diện phòng QLKH và HTQT.

- Lãnh đạo và chuyên gia Công ty SMC.

- BCN Khoa và Giảng viên khoa Cơ khí.

- Sinh viên Khoa Cơ khí có đăng ký.

- Mời GV và SV ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có quan tâm;

- Đại biểu mời.

Xưởng Nhiệt,

Khoa Cơ khí

Trưởng khoa

Cơ khí

 08h00 Họp Hội đồng thẩm định Đề án xác định vị trí việc làm trường ĐHSPKT giai đoạn 2020-2022 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
 14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng 210 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
 14h00 Tập huấn triển khai Kế hoạch thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng các Ban: ĐT, ĐBCLGD; Tổ Quản trị mạng;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Phòng ĐBCLGD, 01 chuyên viên CNTT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
 15h30 Workshop “Ứng dụng IoT vào sản xuất và du lịch thông minh” - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện phòng QLKH & HTQT, Doanh nghiệp, Giảng viên các Trường ĐH, BCN Khoa Điện, Toàn thể nhóm TRT-3C và các thầy/cô giảng viên Khoa Điện - Điện tử và các thầy/cô quan tâm.

B.306 ( Tầng 3 Khu B) Trường ĐHSPKT Ban Chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử
Thứ Sáu
15/11
 08h00 Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh – lần thứ 5, năm 2019” - Thành viên BTC và BTK theo Quyết định số 415/QĐ-ĐHSPKT ngày 06/09/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phó Bộ môn, Tiến sĩ ;

- Giảng viên các Khoa có đăng ký;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 1,

Hội trường B,

Phòng C101, C102

Trưởng BTC - Hiệu trưởng
 14h00 Gặp mặt cán bộ Lãnh đạo ĐHĐN và các cơ sở GDĐH thành viên qua các thời kỳ - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Chánh các VP; đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Các đơn vị thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Theo Giấy mời.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Bảy
 16/11
09h45 Ngày Hội việc làm Nhật Bản năm 2019 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo các Ban: CTHSSV, HTQT; Lãnh đạo và chuyên viên TT CESO;
- Đại biểu theo giấy mời;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Pasona Tech Việt Nam; Đoàn lãnh đạo 18 doanh nghiệp Nhật Bản.
- Sinh viên các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, đơn vị trực thuộc ĐHĐN; Sinh viên các trường trên địa bàn thành phố và người lao động có quan tâm và đăng ký tham dự chương trình.
Tr. ĐHSPKT

48 Cao Thắng

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Chủ Nhật
 17/11
 08h00 Vòng loại “Cuộc thi Sáng tạo Robot 2019” - Ban tổ chức;

- Ban giám khảo; Trọng tài;

- Các đội đăng ký dự thi.

Tầng 3, Khu B Trưởng ban tổ chức Khoa Điện - Điện tử