Sidebar

Lịch công tác tuần 50 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Ngày cập nhật: 13/12/2019
     

Lịch công tác tuần 50 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 09/12
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08h00 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 500/QĐ-BHXH làm việc với trường ĐHSPKT về việc thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH,BHTN,BHYT Theo Quyết định Phòng họp 1 Đoàn thanh tra BHXH TPĐN
09h00 Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Tổ Kiểm tra theo QĐ số 190-QĐ/UBKTĐU ngày 14/10/2019 và các cá nhân có liên quan.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
09h30 Tiếp đoàn Sumitomo Ringyo, Nhật Bản - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Trưởng các Ban: HTQT, CTHSSV;
- Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV
Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
14h00 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN Như bên. Phòng 0803

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00 Họp bàn việc việc thành lập bộ phận hỗ trợ sinh viên - Phó HT phụ trách CTSV, lãnh đạo phòng CTSV, Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội SV. Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

phụ trách CTSV

15h00 Họp BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN Như bên. Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn TN - ĐHĐN
15h30 Họp với Ban HTQT về công tác phối hợp chuẩn bị và tổ chức Ngày hội việc làm Nhật Bản - Phó HT phụ trách CTSV, lãnh đạo các phòng TC-HC, CTSV và CSVC. Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

phụ trách CTSV

16h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16h00 Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN - BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;
- Mời Đ/c Trần Thanh Liêm, Bí thư Đoàn CQ ĐHĐN, Đ/c Nguyễn Văn Hưng Bí thư Đoàn Trường CĐCNTT.
Phòng 0804

Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV - ĐHĐN
Thứ Ba
  10/12
08h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa KTXD Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
09h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa CNHH-MT Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
10h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa SPCN Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
14h00 Họp giao ban kế hoạch tài chính - ĐHĐN: Giám đốc; Ban KHTC: Trưởng, Phó Ban, các kế toán viên, chuyên viên của Ban;
- Đại diện Lãnh đạo (phụ trách công tác KHTC); Trưởng Phòng KHTC, Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) của các đơn vị thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, VNUK, Quỹ Phát triển KH&CN, các trung tâm trực thuộc ĐHĐN, các Khoa: Y Dược, GDTC, CNTT&TT.
Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
14h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Cơ khí Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
16h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Phòng CSVC Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Thứ Tư
 11/12
10h00 Tiếp Tham tán Bộ Khoa học Công nghệ Đài Loan tại Việt Nam - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;
- Viện DNIIT, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
14h00 Tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, ĐBCLGD; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHSPKT: PGS.TS Võ Trung Hùng;
- Trường CĐCNTT: Hiệu trưởng;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Viện DNIIT: Đại diện Lãnh đạo.
Phòng 0805

Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
16h00 Họp tập thể Lãnh đạo Trường ĐHSPKT Thành viên tập thể lãnh đạo trường Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Thứ Năm
12/12
08h00 Họp Đảng ủy Trường ĐHSPKT Đảng ủy viên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
11h00 Tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Viện trưởng.
Phòng 0805

 Khu B - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân Giám đốc ĐHĐN
14h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSPKT Như bên. Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn trường
15h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn trường
Thứ Sáu
13/12
08h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Phòng KH-TC Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019 Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
09h30 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo BCU Liên phòng KH&KT, BCU Liên phòng TC-TC, toàn thể CBVC Tổ Thư viện Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
10h30 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Điện – Điện tử Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
14h00 Họp Tổ công tác Theo Quyết định Phòng họp 1 Tổ trưởng

Tổ công tác

15h00 Họp Hội đồng Tuyển dụng đợt 2 năm 2019 của trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
 14/12
Sáng 7h30 - Chiều 13h45 Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2019 (ngày 14, 15/12/2019) Theo Thông báo số 1220-TB/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy ĐHĐN. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng - 98 Lê Lợi, ĐN BTC lớp học
Chủ Nhật
 15/12