Sidebar

Lịch công tác tuần 05 từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

Ngày cập nhật: 31/01/2020
     

Lịch công tác tuần 05 từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

 

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 27/01
  NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020      
Thứ Ba
  28/01
  NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020      
Thứ Tư
 29/01
  NGHỈ TẾT CANH TÝ - 2020       
Thứ Năm
30/01
08h30 Gặp mặt đầu Xuân Canh Tý - 2020 và vinh danh Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2019 - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức; Trưởng Chi hội Nữ Trí thức; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt – Anh; Kế toán trưởng;
- Các đơn vị thành viên, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB;
- Các Tân Phó Giáo sư, Tân Tiến sĩ năm 2019 (theo Giấy mời);
- Theo CV số 125/ĐHĐN-VP ngày 17/01/2020 của ĐHĐN.
Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
31/01
         
Thứ Bảy
 01/02
09h00
TẠM HOÃN
Gặp mặt đầu Xuân Canh Tý - 2020 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Toàn thể CBVC Hội trường B Hiệu trưởng
Chủ Nhật
 02/02