Sidebar

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Ngày cập nhật: 20/02/2020
     

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 17/02
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

08h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 1 năm học 2019-2020. Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp thống nhất mẫu phôi văn bằng giáo dục Đại học của ĐHĐN - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Chánh VP, Phó Chánh VP (ThS. Hồ Phan Hiếu), Trưởng Ban ĐT, Phó Trưởng Ban ĐT (ThS. Nguyễn Bắc Nam), đại diện lãnh đạo Ban HTQT;

- Các đơn vị thành viên: Đại diện BGH; Trưởng Phòng ĐT;

- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/Tổ trưởng ĐT.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc
14h30 Trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho các Trường THPT Thái Phiên và Trường THPT Hòa Vang - Đại diện Ban Giám hiệu, Giám đốc Trung tâm HL&TT, Phó Trưởng khoa PT Khoa CN Hóa học – Môi trường, Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Các cơ quan báo chí;

- Đại diện: Trường THPT Thái Phiên và Trường THPT Hòa Vang

Như bên Phó Hiệu trưởng – TS. Hoàng Dũng
Thứ Ba
  18/02
08h00 Tiếp Cán bộ viên chức Như bên Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng
08h00 Giám đốc ĐHĐN làm việc với các đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn là trường thành viên của ĐHĐN - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, đại diện lãnh đạo Ban TCCB.

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSP, Trường CĐCNTT, Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng TCHC;

- Khoa CNTT (Tr.ĐHBK), Khoa Tin học (Tr.ĐHSP), Khoa CNTT&TT-ĐHĐN: Ban Chủ nhiệm Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn.

Phòng họp 1

Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Tư
 19/02
08h30 Họp khai mạc thực hiện Đề án “ Triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật” Khảo sát thực trạng, thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động của Nhà trường

(Theo kế hoạch từ ngày 19/02 đến ngày 21/02/20 theo chi tiết Kê hoạch đính kèm)

- Theo Quyết định;

- Trưởng các phòng, khoa, trung tâm.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
15h00 Hiệu trưởng, Trưởng phòng TC-HC làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ khí về hợp đồng khoán việc Như bên Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ Năm
20/02
09h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
09h00
Tạm hoãn
Họp Hội đồng xét học bổng của Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
15h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 2

Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Sáu
21/02
09h00 Báo cáo tình hình triển khai hệ thống quản lý đào tạo từ SDC chuyển giao. - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách phòng đào tạo, lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
10h30 Họp kết thúc, báo cáo kết quả khảo sát, trao đổi các nội dung cần thực hiện tiếp theo - Ban điều hành triển khai đề án ISO;

- Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
13h30 Thực hiện công tác nhân sự Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện - Điện tử Theo Công văn số 472/ĐHSPKT ngày 6/12/2019  Văn phòng khoa Trưởng khoa Điện - Điện tử
16h15 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án Emvitech - Ban Giám hiệu, Ban quản lý dự án, thành viên tham gia, phòng KHTC, phòng CSVC Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 22/02
09h00
Tạm hoãn
Lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn và Quyết định Hiệu trưởng - Đại biểu khách mời;

- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Ban Chức năng, Viện VN-UK, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa và Trung tâm trực thuộc;

- Các ĐVTV: Đại diện Ban Giám hiệu;

- Trường CĐCNTT, Khoa CNTT (Tr.ĐHBK), Khoa Tin học (Tr.ĐHSP), Khoa CNTT&TT-ĐHĐN: Toàn thể CBVC, giảng viên, sinh viên và người lao động.

Trường CĐCNTT Giám đốc ĐHĐN
Chủ Nhật
 23/02