Sidebar

Lịch công tác tuần 32 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Ngày cập nhật: 02/08/2020
     

Lịch công tác tuần 32 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 03/8
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
14h00 Thống nhất phương án thi tuyển và xét tuyển năm 2020 HĐTS theo QĐ số 1704/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2020 rút gọn, gồm:
- Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng ĐT; Thủ trưởng các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc; Lãnh đạo Ban ĐT trong HĐTS;
- Mời TS. Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo.
Họp trực tuyến Chủ tịch HĐTS
Thứ Ba
  04/8
08h30 Giám đốc làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
về định hướng đầu tư phát triển của nhà trường (Ban CBDA chuẩn bị nội dung)
- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban CBDA (Anh Tuần, Anh Sáng); Ban KHTC (Anh Hiệp);
- Trường ĐHSPKT: Bí thư, Phó Bí thư; Ban Giám hiệu.
Họp trực tuyến Giám đốc ĐHĐN
Thứ Tư
 05/8
08h30 Họp bàn triển khai xây dựng CTĐT cấp bằng kỹ sư theo khung trình độ quốc gia - Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng ĐT, phòng KT&ĐBCLGD;

- Trưởng khoa, phó trưởng khoa phụ trách.

Họp trực tuyến Hiệu trưởng
Thứ Năm
06/8
         
Thứ Sáu
07/8
         
Thứ Bảy
 08/8
         
Chủ Nhật
 09/8