Sidebar

Lịch công tác tuần 38 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

Ngày cập nhật: 24/09/2020
     

Lịch công tác tuần 38 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 14/9
07h30 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng
         
Thứ Ba
  15/9
08h00 Tiếp Cán bộ viên chức Như bên Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng
14h00 Họp kiểm tra thực tế điều kiện mở ngành CNKT Kiến trúc Theo QĐ số 467/QĐ-ĐHSPKT ngày 07/09/2020 và mời đại diện Lãnh đạo Khoa KTXD Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Tư
 16/9
         
Thứ Năm
17/9
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019. Các mã số: T2019-06-125, 126,127,138,139. - Thành viên Hội đồng theo QĐ số 420/QĐ-ĐHSPKT ngày 27/7/2020 và các QĐ số 470,471,472,473/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/9/2020; - Chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài; - Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm. Văn phòng Khoa Kỹ thuật Xây dựng Chủ tịch Hội đồng
08h00-16h00 Hội đồng xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2019 – 2020 - Theo QĐ số 3066/QĐ-ĐHĐN ngày 10/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN; - Các sinh viên thực hiện đề tài. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Bùi Văn Ga
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ. VP Công đoàn Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 Theo QĐ số 1704/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2020 của Giám đốc ĐHĐN Hội trường - 41 Lê Duẩn Chủ tịch hội đồng Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
18/9
07h30 Hội thảo “Đại học định hướng đổi mới sáng tạo – Quản trị chất lượng và phát triển thương hiệu” - Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Các đại biểu của các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo danh sách đăng ký tham dự hội thảo.

Hội thảo trực tuyến GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Tổ trưởng Tổ tư vấn UBQG Đổi mới GD&ĐT
09h00 Tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (bổ sung) Theo Thông báo 380/TB-ĐHSPKT ngày 15/9/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019. Các mã số: T2019-06-147, 133, 137

- Thành viên Hội đồng theo các QĐ số 476,477,478/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/9/2020;

- Chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.
Phòng máy 4 – Khu B Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
15h30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN - BCH Công đoàn ĐHĐN;

- UBKT Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Bảy
 19/9
08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019. Các mã số: T2019-06-115, 140, 141, 142

- Thành viên Hội đồng theo các QĐ số 474,479,480,481,/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/9/2020;

- Chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.
Phòng họp 1/ A102 Chủ tịch Hội đồng
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019. Các mã số: T2019-06-118, 120, 123, 149, 150 - Thành viên Hội đồng theo QĐ số 354/QĐ-ĐHSPKT ngày 13/7/2020 các QĐ số 482,484,485,486/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/9/2020;

- Chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm
Xưởng Nhiệt Máy lạnh Chủ tịch Hội đồng
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019. Các mã số: T2019-06-116, 122, 131

- Thành viên Hội đồng theo các QĐ số 487,488,489/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/9/2020;

- Chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm.
Xưởng CNC Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2019. Các mã số: T2019-06-145, 146, 148

- Thành viên Hội đồng theo các QĐ số 495,496,497/QĐ-ĐHSPKT ngày 15/9/2020;

- Chủ nhiệm và thành viên thực hiện đề tài;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm. 
Phòng B301 Chủ tịch Hội đồng
Chủ Nhật
 20/9
08h00  Hội thảo lấy ý kiến góp ý của Doanh nghiệp, chuyên gia, để hoàn thiện chương trình đào tạo Cử nhân & Kỹ sư các ngành thuộc Khoa Điện-ĐT - Đại diện các Doanh nghiệp, chuyên gia, Phòng Đào tạo, BCN Khoa Điện-ĐT, Trưởng các Bộ môn và Giảng viên thuộc Khoa Điện -ĐT Phòng họp 1 Trưởng Ban Hội thảo

TS. Trần Hoàng Vũ