Sidebar

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên Đại học, Cao đẳng tại Trường ĐHSP-ĐHĐN

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên Đại học, Cao đẳng tại Trường ĐHSP-ĐHĐN

Thông báo về việc triển khai Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc triển khai Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020

Thực hiện quy định ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020...

Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Quyết định Ban hành Chiến lược phát triển đến năm 2025 và Tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

Thông báo triệu tập ứng cử viên tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo triệu tập ứng cử viên tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch 2020

Thông báo về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch 2020

Các bài khác...