Sidebar

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 254/KH-ĐHSPKT ngày 18/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm cần tuyển dụng năm 2020 cụ thể như sau:

Thông báo về tham gia trường hè quốc tế học trực tuyến về Deep learning

Viện Công nghệ Quốc tế DNITT - ĐHĐN phối hợp với Đại học Coote d'Azur (UCA), Pháp tổ chức khóa học trực tuyến 2020 của Trường hè Quốc tế

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đại học năm 2020 đối với người nước ngoài

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2020 tại các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) đối với người nước ngoài (Xem Thông báo số 1950/TB-ĐHĐN tại đây).

Thông báo bổ nhiệm cán bộ

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo niêm yết đấu giá tài sản

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông báo giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Cù Thị Thủy

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 689/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2020 về việc điều động và bổ nhiệm Bà Cù Thị Thủy.

Thông báo số 1768/TB-ĐHĐN và Thể lệ Cuộc thi tác phẩm truyền thông ĐHĐN năm 2020

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông kính gửi Thông báo số 1768/TB-ĐHĐN và Thể lệ Cuộc thi tác phẩm truyền thông ĐHĐN (Dấu ấn MyUni-2020)

Thư mời sinh viên tham dự chương trình "Trở thành lãnh đạo sinh viên cùng với Google"

Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 rất vui được chia sẻ thông tin về chương trình "Trở thành lãnh đạo sinh viên cùng với Google". Rất mong Quý trường sẽ hỗ trợ chương trình chia sẻ thông tin đến sinh viên các ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin của Quý trường để các em có thêm một cơ hội thể hiện bản thân cũng như phát triển kiến thức lập trình và tăng kinh nghiệm lãnh đạo, tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng sinh viên.

Các bài khác...