Sidebar

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và phân công trực

Thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2/9 và phân công trực

Thông báo về việc mời viết bài - tham gia Hội thảo Quốc tế ICCCI 2020

Thông báo về việc mời viết bài - tham gia Hội thảo Quốc tế ICCCI 2020

Giới thiệu chữ ký các Phó Vụ trưởng và Phó Cục trưởng thuộc Bộ GD & ĐT

Giới thiệu chữ ký các Phó Vụ trưởng và Phó Cục trưởng thuộc Bộ GD & ĐT

Quyết định về việc trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho TSDD. Erich Jodann Lejeune

Quyết định về việc trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho TSDD. Erich Jodann Lejeune

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng nhà giữ xe sinh viên

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng nhà giữ xe sinh viên

Thông báo mời và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (miễn phí) của iGroup Việt Nam

Nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Tập đoàn Dịch vụ Thông tin Thư viên iGroup tại Việt Nam triển khai “Chương trình trải nghiệm Cơ sở dữ liệu (CSDL) điện tử quốc tế tại ĐHĐN”...

Thông báo chương trình thực tập hè 2019 của Công ty Cổ phân BYS JSC

Thành lập Tại Việt Nam năm 2010 BYS SJC chuyên cung cấp dịch vụ giải pháp quản lý tổng thể

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học bổng ngắn hạn tại Đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ Dự án Erasmus+

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 năm học 2019-2020 tại Đại học (ĐH) Nice Sophia Antipolish, CH Pháp ...

Các bài khác...