Sidebar

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tác phẩm Truyền thông UTE-UD năm 2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tác phẩm Truyền thông UTE-UD năm 2021

Tuyên truyền và xử lý việc người dân đi bộ dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất ATGT

Tuyên truyền và xử lý việc người dân đi bộ dưới hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn gây nguy cơ mất ATGT

Công ty Cổ phần Giao thương Quảng xưa tuyển dụng

Công ty Cổ phần Giao thương Quảng xưa tuyển dụng

Triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Thông báo về việc điều chuyển và bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Thông báo về việc điều chuyển và bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Thông báo số 621/TB-ĐHSPKT về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch 2021

Thông báo số 621/TB-ĐHSPKT về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch 2021

Thông báo số 1654/TB-BGDĐT Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2020

Thông báo số 1654/TB-BGDĐT Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2020

Quyết định số 4182/QĐ-ĐHĐN về việc bổ nhiệm lại Quyền Trưởng khoa Khoa Giáo dục Thể chất

Quyết định số 4182/QĐ-ĐHĐN về việc bổ nhiệm lại Quyền Trưởng khoa Khoa Giáo dục Thể chất

Quyết định số 4186/QĐ-ĐHĐN về việc bổ nhiệm kiêm nhiệm Trưởng khoa Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Quyết định số 4186/QĐ-ĐHĐN về việc bổ nhiệm kiêm nhiệm Trưởng khoa Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Các bài khác...