THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI THÁI LAN NĂM 2018

Ngày cập nhật: 22/01/2018 lúc 12:00 AM
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Chaopraya - Thái Lan và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, trong năm 2018, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình thực tập ngắn hạn tại Thái Lan. Thông tin cụ thể vể chương trình như sau:

1. Thời gian thực tập: 20/4/2018 đến 20/5/2018

2. Chế độ dành cho sinh viên thực tập:
 - Sinh viên được thực tập tại nhà máy Rom-pol, Tập đoàn KTIS là tập đoàn sản xuất đường lớn nhất Thái Lan;
 - Sinh viên được tài trợ chi phí lưu trú, ăn và đi lại tại Thái Lan;
 - Sinh viên tự chịu chi phí làm hộ chiếu, visa, chi phí đi lại từ Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại, và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

3. Số lượng sinh viên, đối tượng và điều kiện dự tuyển:
 - Số lượng: 06
 - Giới tính: Nam
 - Sinh viên năm 3 thuộc các khoa:
  o Khoa Cơ khí (ngành Nhiệt - Điện lạnh, Cơ khí chế tạo): 02 sinh viên;
  o Khoa Điện (ngành Hệ thống, Tự động): 02 sinh viên;
  o Khoa Công nghệ Hóa học (ngành CN Hóa học, Thực phẩm, Môi trường): 02 sinh viên;
 - Điểm Trung bình học tập: từ 7,0 trở lên (thang điểm 10);
 - Tiếng Anh giao tiếp tốt;
 - Đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký tại Văn phòng Khoa hạn chót vào ngày 02/03/2018. Kính đề nghị các Khoa tổng kết và gửi danh sách sinh viên đăng ký theo mẫu đính kèm (bản cứng và bản mềm) về Phòng QLKH&HTQT.