Thông báo của phòng Y tế đến các sinh viên có BHYT tại địa phương

Ngày cập nhật: 26/02/2018 lúc 03:28 PM

Các em sinh viên có tên trong danh sách dưới đây photo thẻ BHYT 2018 nộp gấp về phòng Y tế của trường, để làm thủ tục hoàn trả. Thời gian đến hết ngày 03/3/2018.


1_1.jpg

1_2.jpg

1_3.jpg

1_4.jpg