Sidebar

Thông báo về việc thu BHYT địa phương (hộ nghèo) của sinh viên năm học 2018-2019

10 THÁNG 05 2018
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tham gia bảo hiểm năm học 2018-2019 như sau:

1.Bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 sau khi bảo hiểm năm học 2017-2018 hết hiệu lực vào ngày 30/09/18. Vì vậy tất cả sinh viên đã có thẻ BHYT địa phương (hộ nghèo) năm 2018 photo BHYT địa phương và CMND nhớ ghi rõ mã sinh viên, lớp, để miễn giảm không tham gia BHYT tại trường.
2.Thời gian nộp: Từ ngày 08/5/2018 đến 30/8/2018.
3.Địa điểm: Phòng y tế
• Sau ngày 30/8/2018 những sinh viên chưa nộp thẻ BHYT địa phương photo phải tự chịu trách nhiệm, bộ phận Y tế sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp nộp sau ngày 30/8/2018 về việc hoàn trả tiền BHYT vì đã có thẻ BHYT địa phương.

Các bài khác...