Mời toàn thể CBVC trường xuống phòng y tế để nhận kết quả khám sức khỏe

Ngày cập nhật: 23/05/2018 lúc 03:23 PM
Bộ phận Y tế thông báo đến toàn thể CBVC Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đã có kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2018 mời toàn thể CBVC xuống phòng y tế để nhận kết quả.