Sidebar

Thông báo về việc đóng bảo hiểm sinh viên năm học 2018 - 2019

31 THÁNG 08 2018
TByte2018.jpg

Các Sinh viên vào trang web http://ute.udn.vn/yte.aspx  để đăng ký thủ tục hoàn chỉnh mua BHYT(bắt buộc) và Bảo hiểm thân thể(không bắt buộc) cho năm học 2018-2019
         + Thời gian đăng ký  từ 07/5/2018 đến 30/8/2018.
     Những điều cần lưu ý:
    + Đây là yêu cầu  bắt buộc đối với tất cả sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN. Nếu sinh viên cung cấp thông tin không đúng thì sẽ không được cấp thẻ BHYT và sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do việc sai sót của bản thân.
+ Sau ngày 30/8/2018 những sinh viên chưa chưa đăng ký phải tự chịu trách nhiệm. Sinh viên muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Bộ phận y - tế (Cô Trịnh Kim Chi - SĐT: 0974.335.582). 

Các bài khác...