Thông báo tuyển dụng của công ty CPDV cáp treo Bà Nà

Ngày cập nhật: 12/10/2018 lúc 12:00 AM

banahil1.jpg

banahil2.jpg

banahil3.jpg
Các sinh viên có nhu cầu có thể mang hồ sơ đến trực tiếp phỏng vấn ở ngày hội việc làm được tổ chức tại công ty ngày 14/10/2018. Những giấy từ còn thiếu có thể bổ sung.