Sidebar

Ký thoả thuận hợp tác giữa Đại học Pardubice và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

Sáng ngày 19/3/2019, Đoàn công tác của Đại học Pardubice - Cộng hoà Séc đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât. Tham gia Đoàn công tác của Đại học Pardubice có GS.TSKH. Petr Némec - Trưởng khoa Công nghệ Hoá học và GS.TS. Martin Sprync - Phụ trách đào tạo

Sáng ngày 19/3/2019, Đoàn công tác của Đại học Pardubice - Cộng hoà Séc đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât. Tham gia Đoàn công tác của Đại học Pardubice có GS.TSKH. Petr Némec - Trưởng khoa Công nghệ Hoá học và GS.TS. Martin Sprync - Phụ trách đào tạo . Tham gia tiếp Đại học Obuda có PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN và lãnh đạo, giảng viên Khoa Công nghệ Hoá học và Môi trường của Trường ĐHSPKT.

Hai bên đã giới thiệu về trường, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ hoá học và đề xuất các lĩnh vực hợp tác. Khoa Công nghệ Hoá học của Đại học Pardubice hiện có 323 cán bộ, giảng viên; đào tạo cho 18 chuyên ngành bậc kỹ sư, 13 chuyên ngành sau đại học liên quan đến lĩnh vực hoá học; Khoa đào tạo cho gần 5000 sinh viên trong đó có gần 2000 thạc sĩ và 250 nghiên cứu sinh; mỗi năm Khoa công bố khoảng 200 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.  

Sau khi thảo luận, hai bên đã nhất trí triển khai các nội dung hợp tác cụ thể như sau:

1) Khoa Công nghệ Hoá học của Đại học Pardubice sẽ hỗ trợ cho 2 cán bộ (đang học sau đại học, sinh viên) của Khoa Công nghệ Hoá học và Môi trường tham gia Summer School về Hoá học tổ chức tại Đại học Pardubice;

2) Hai bên sẽ tiến hành trao đổi giảng viên, sinh viên thông qua dự án Erasmus+ và các chương trình quốc gia;

3) Đại học Pardubice sẽ tiếp nhận các nghiên cứu sinh theo hình thức đồng hướng dẫn với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN.

Hai bên đã tiến hành ký thoả thuận hợp tác cho các nội dung hợp tác trên.

Hình ảnh: 

a1.JPG
Các đại biểu dự họp thảo luận về cơ hội hợp tác

a2.JPG
PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT ký thoả thuận hợp tác với 
Đại diện Khoa Công nghệ Hoá học của Đại học Pardubice

a3.JPG
TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên - Phó Trưởng khoa PT Khoa Công nghệ Hoá học và Môi trường của
Trường ĐHSPKT ký phụ lục thoả thuận với Khoa Công nghệ Hoá học của Đại học Pardubice

Các bài khác...