Sidebar

Đoàn Giảng viên của Đại học Đà Nẵng tham dự Seminar dự án MONTUS tại Vương quốc Campuchia

Sau khi khởi động thành công dự án MONTUS (Master of New Technologies Using Services) thuộc khuôn khổ của Chương trình Eramus+ vào đầu năm 2019. Từ ngày 2/9 đến ngày 06/9/2019, đoàn Giảng viên của Đại học Đà Nẵng tiếp tục tham dự seminar lần hai được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh và Thành phố Siem Riep, Vương quốc Campuchia.

Sau khi khởi động thành công dự án MONTUS (Master of New Technologies Using Services) thuộc khuôn khổ của Chương trình Eramus+ vào đầu năm 2019. Từ ngày 2/9 đến ngày 06/9/2019, đoàn Giảng viên của Đại học Đà Nẵng tiếp tục tham dự seminar lần hai được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh và Thành phố Siem Riep, Vương quốc Campuchia.
Dự án MONTUS do Đại học Toulouse 2 - Jean Jaurès của Pháp chủ trì xây dựng, giữ vai trò phụ trách và có tất cả 13 cơ sở đại học ở Châu Âu và Đông Nam Á cùng tham gia, cụ thể 3 của Pháp, 1 của Ý, 1 của Bỉ, 4 của Việt Nam trong đó có Đại học Đà Nẵng, 2 của Thái Lan và 2 của Camphuchia. Mục đích của dự án này nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Dự án - là những đại học, trường đại học (dưới đây gọi chung là cơ sở đại học) - chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng các chương trình đào tạo thạc sĩ về công nghệ mới sử dụng các dịch vụ như dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing),...
Đến với seminar lần này, đoàn Giảng viên của Đại học Đà Nẵng gồm 3 thành viên: TS. Lê Văn Minh - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Đại học Đà Nẵng; ThS. Lê Vũ và ThS. Lê Thiện Nhật Quang – Khoa Điện – Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

1ax.jpg

Đoàn đại biểu Đại học Đà Nẵng tham dự seminar.
Từ trái sang phải: TS. Lê Văn Minh, ThS. Lê Thiện Nhật Quang, ThS. Lê Vũ

2ax.jpg

Đoàn đại biểu của các trường đại học tham dự chương trình

Tại Seminar lần này Ban điều hành Dự án MONTUS đã tổng kết các hoạt động trước đó trong khuôn khổ của dự án và soạn thảo chương trình đào tạo. Đoàn Giảng viên của Đại học Đà Nẵng đã tham gia xây dựng 3 trong 9 học phần Công nghệ thông tin trong tổng số 28 học phần.

 3ax.jpg

Ban tổ chức phân chia các nhóm để thảo luận và xây dựng chương trình đào tạo

Ngoài các mục tiêu đạt được của Dự án, các đối tác còn chia sẻ thêm về các chương trình đào tạo của đơn vị mình, trao đổi tình hình sử dụng các công nghệ mới để phát triển các dịch vụ, đảm bảo chương trình, nguồn lực đầu ra nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các đối tác thành viên của Dự án. 

Trước khi kết thúc seminar, ban điều hành dự án đã thống nhất các bước tiếp theo để thực hiện dự án gồm: hoàn thiện khung chương trình đào tạo, tiếp tục xây dựng tất cả các môn học trong chương trình và tổ chức các seminar tiếp theo. Seminar đã kết thúc với thái độ xây dựng tích cực và tinh thần nhất trí cao. 

4ax.jpg

Hình ảnh lưu niệm của toàn thể các thành viên tham gia chương trình

Các bài khác...