Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ký thoả thuận hợp tác với SEAMEO INNOTECH

Từ ngày 7 đến 10/10/2019, Hội đồng Quản trị (Governing Board) của SEAMEO INNOTECH đã họp tại Đà Nẵng. Tham gia phiên họp có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Philippines TS. Jesus Lorenzo Ruiz Mateo. PGS.TS. Võ Trung Hùng chủ trì phiên họp với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ 3 năm (2017-2019). Trong thời gian này, SEAMEO INNOTECH đã ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Từ ngày 7 đến 10/10/2019, Hội đồng Quản trị (Governing Board) của SEAMEO INNOTECH đã họp tại Đà Nẵng. Tham gia phiên họp có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Philippines TS. Jesus Lorenzo Ruiz Mateo. PGS.TS. Võ Trung Hùng chủ trì phiên họp với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ 3 năm (2017-2019). Trong thời gian này, SEAMEO INNOTECH đã ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Trung tâm SEAMEO về Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH) là một trong ba trung tâm khu vực của SEAMEO do Chính phủ Philippines và SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) bảo trợ. SEAMEO INNOTECH được thành lập vào tháng 1 năm 1970 và có trụ sở chính đặt tại trụ sở của Ban Thư ký SEAMEO ở Thái Lan. Trụ sở của SEAMEO INNOTECH sau đó được chuyển tới Singapore, Việt Nam, Thái Lan và từ tháng 7/1981 chính thức được SEAMEO chấp nhập đặt trụ sở vĩnh viễn tại Philippines. SEAMEO INNOTECH hiện tại có trụ sở nằm trong khuôn viên của Đại học Philippines Diliman, thành phố Quezon. Các thành viên Hội đồng Quản trị là các quan chức cấp cao trong các bộ/ngành giáo dục tương ứng của mỗi nước hoặc là những nhà giáo dục có tầm cỡ quốc gia và quốc tế do Chủ tịch Hội đồng SEAMEO bổ nhiệm dựa trên sự giới thiệu của Bộ trưởng các nước thành viên.
Tại phiên họp lần này, các thành viên Hội đồng đã nghe Giám đốc SEAMEO INNOTECH báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018-2019, tình hình triển khai các chương trình/dự án, tình hình phát triển/cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, tình hình triển khai các hội nghị/hội thảo/khoá đào tạo ngắn hạn, báo cáo tài khoá của năm và một số báo cáo khác. Ngoài ra, Giám đốc SEAMEO còn báo cáo về kế hoạch tài chính dự kiến cho 5 năm tiếp theo 2020-2025, kế hoạch hoạt động và cải tạo cơ sở hạ tầng. Các thành viên của Hội đồng đã nghe, thảo luận và đưa ra các câu hỏi, góp ý để hoàn thiện các báo cáo trước khi đệ trình lên các cấp cao hơn.
1.png PGS.TS. Võ Trung Hùng chủ trì các phiên họp Hội đồng Quản trị SEAMEO INNOTECH
Trong thời gian làm việc tại Đà Nẵng, Trung tâm SEAMEO INNOTECH đã ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT). TS. Ramon Bacani, Giám đốc SEAMEO INNOTECH, mong muốn hợp tác với ĐHSPKT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) để triển khai các chương trình bồi dưỡng giáo viên/giảng viên cho Việt Nam. Bên cạnh đó, SEAMEO INNOTECH muốn chuyển giao các hệ thống đào tạo trực tuyến, những công nghệ hỗ trợ giáo dục mới cho ĐHSPKT để triển khai tại Việt Nam. Hai bên cũng mong muốn phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy và học.
 2.png
PGS.TS. Phan Cao Thọ ký kết hợp tác với TS. Ramon Bacani (Giám đốc SEAMEO INNOTECH)

3.png PGS.TS. Phan Cao Thọ tặng quà lưu niệm cho các thành viên Hội đồng

4.jpg SEAMEO INNOTECH ký thoả thuận hợp tác với VNIES

 5.png
Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm

Các bài khác...