Sidebar

Đổi mới quản trị trường đại học sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới Quản trị trường Đại học Sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự chủ Đại học”.

Ngày 8/11/2019, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới Quản trị trường Đại học Sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự chủ Đại học”.
Từ hội thảo này, Câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuật đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học… nghiên cứu tìm ra giải pháp cho những khó khăn và thách thức để đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học nói chung, các trường sư phạm kỹ thuật nói riêng từng bước đổi mô hình quản trị đại học.
1e.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe nhiều bản tham luận và đề xuất kiến nghị của các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học trong việc quản trị trường đại học sư phạm kỹ thuật trước yêu cầu tự chủ hiện nay.
Xem thêm chi tiết tại đây  (Báo mới)

Các bài khác...