Sidebar

Bộ môn Công nghệ Thông tin tăng cường seminar và liên kết với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin trình độ đại học để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ngành Công nghệ Thông tin là ngành có số lượng sinh viên theo học đông nhất trong các ngành tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Vì thế, lãnh đạo nhà trường đã thường xuyên có những chỉ đạo và tạo điều kiện cho Bộ môn Công nghệ Thông tin – Khoa Điện – Điện tử (gọi tắt là Bộ môn CNTT) tổ chức các buổi seminar chuyên đề và liên kết doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin trình độ đại học để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ngành Công nghệ Thông tin là ngành có số lượng sinh viên theo học đông nhất trong các ngành tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Vì thế, lãnh đạo nhà trường đã thường xuyên có những chỉ đạo và tạo điều kiện cho Bộ môn Công nghệ Thông tin – Khoa Điện – Điện tử (gọi tắt là Bộ môn CNTT) tổ chức các buổi seminar chuyên đề và liên kết doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo. 
Với tinh thần như trên, nhằm hướng đến việc thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng, cung cấp kiến thức, kỹ năng để sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra khi  tốt nghiệp, vào ngày 07/11/2019, Bộ môn CNTT đã tổ chức buổi seminar chuyên đề. Tại buổi seminar TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ - Trưởng Bộ môn CNTT đã trình bày chuyên đề “Xây dựng đề cương chi tiết môn học dựa trên phương pháp giảng dạy và đánh giá theo năng lực”. Qua chuyên đề này, TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ đã nêu lên sự cần thiết của việc thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá theo năng lực trong giai đoạn hiện nay; các giảng viên trong Bộ môn CNTT cần nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy từ ngay bước xây dựng đề cương chi tiết môn học phù hợp với chuẩn đầu ra của chuyên ngành.
Hinh 1.jpg
TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ trình bày chuyên đề “Xây dựng đề cương chi tiết môn học dựa trên phương pháp giảng dạy và đánh giá theo năng lực”

Chuyên đề “Áp dụng mô hình canvas trong giảng dạy Thực tập chuyên môn Công nghệ mới” do ThS. Lê Vũ trình bày đã đề xuất việc áp dụng mô hình Canvas trong giảng dạy công nghệ sẽ giúp người học vận dụng kiến thức phù hợp với thực tế kinh doanh, nắm bắt được xu hướng công nghệ, thực hành triển khai ý tưởng khởi nghiệp, hình thành tư duy kiến tạo. Đồng thời sự đồng hành của doanh nghiệp trong đánh giá ý tưởng sẽ giúp sinh viên tự tin hơn khi thiết kế sản phẩm công nghệ.
Hinh 2.jpg
ThS. Lê Vũ trình bày chuyên đề “Áp dụng mô hình canvas trong giảng dạy 
Thực tập chuyên môn Công nghệ mới”

Hinh 3.JPG
Ông Đặng Đức Nam và ông Nguyễn Thanh Yên Tùng hướng dẫn cho sinh viên 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thực hành cơ bản về IoT

Tăng cường áp dụng phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) với doanh nghiệp là một trong những định hướng trong cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Vận dụng phương thức đào tạo này, vào ngày 13/11/2019, Bộ môn CNTT đã phối hợp với Công ty Axon Active – Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức seminar “Thực hành cơ bản về IoT”. Nhận lời mời của Bộ môn CNTT, hai cán bộ quản lý của Công ty Axon Active - Chi nhánh Đà Nẵng ông Đặng Đức Nam và ông Trần Thanh Yên Tùng đã đến trường hướng dẫn cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thực hành cơ bản về IoT. Thông qua buổi thực hành này, các sinh viên đã có được khái niệm cơ bản về IoT và ứng dụng; sinh viên được làm quen với việc lắp ráp các bộ cảm biến lên bo mạch, lập trình các bài thực hành điều khiển các thiết bị cảm biến… 
Hinh 4.12.JPG
Các nhóm sinh viên thực hành với thiết bị IoT

Hinh cuoi.JPG
Các thầy cô giáo, đại diện doanh nghiệp tham dự buổi seminar “Thực hành cơ bản về IoT”

Đổi mới phương pháp giảng dạy và liên kết với doanh nghiệp để tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra, nhu cầu thị trường lao động là một trong những việc làm cụ thể của Bộ môn CNTT trong thời gian đến theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Thông tin của nhà trường sẽ không ngừng được đổi mới để góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Các bài khác...