Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức thành công “Workshop on Education 4.0 and New Skills”

Trong hai ngày 27-28 tháng 11 năm 2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức thành công “Workshop on Education 4.0 and New Skills” nằm trong khuôn khổ các hoạt động triển khai dự án EMVITET.

“Workshop on Education 4.0 and New Skills” là một hoạt động trong khuôn khổ dự án EMVITET. Đây là dự án được tài trợ bởi chương trình Erasmus+ của Liên hiệp Châu Âu, trong đó trường đại học khoa học Ứng dụng Häme (HAMK) là đối tác chính triển khai dự án cùng với 6 trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam. Tham gia và phối hợp tổ chức Workshop tại Huế có các thành viên của Ban điều hành dự án, nhóm giảng viên nòng cốt triển khai dự án, nhóm cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và đại diện giảng viên các khoa trong trường.

Tại workshop, nhóm giảng viên đã đi tập huấn tại Phần Lan của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã trình bày về mục đích, ý nghĩa của giáo dục 4.0; phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm; dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Đặc biệt các thầy cô giáo đã báo cáo một số kết quả triển khai trong vòng hơn một tháng kể từ khi kết thúc đợt tập huấn 3 tuần tại Phần Lan vào đầu tháng 10/2019 về sử dụng các ứng dụng công nghệ số tiên tiến kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực như dạy học theo dự án, dạy học theo nhóm trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học nhằm giúp người học rèn luyện và phát triển tốt nhất các năng lực cá nhân trong kỷ nguyên số. Các kết quả bước đầu triển khai cho thấy việc sử dụng công nghệ số trong các hoạt động dạy học không chỉ tạo ra sự thích thú, tham gia tích cực của sinh viên mà còn nâng cao hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức, phát triển kỹ năng của sinh viên trong quá trình dạy học.

Đồng thời cũng tại workshop, Ban quản lý dự án EMVITET, đại diện là TS. Irma Kunnari, đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn cho các giảng viên tham gia về việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực kết hợp với việc sử dụng các công cụ số để tăng hiệu quả của việc dạy học. Các hoạt động này góp phần thay đổi nhận thức cũng như năng lực tiếp cận và sử dụng công nghệ số của giảng viên trong giảng dạy nhằm hướng tới một nền giáo dục đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp trong thời đại mới.

Trong thời gian tham gia, Ban điều hành dự án EMVITET của nhà trường cũng đã có các buổi thảo luận với Ban quản lý dự án, các chuyên gia giáo dục Châu Âu tham gia dự án về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tiếp theo của dự án cũng như về các vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng hệ sinh thái giáo dục 4.0. 

Theo kế hoạch, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ tổ chức hội thảo tiếp theo của dự án vào tháng 3 năm 2020 với sự tham gia của tất cả các Trường đối tác tại Châu Âu cùng với 6 trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đang tham gia triển khai dự án.

Một số hình ảnh khác tại workshop:

h1.jpg

h2.jpg

h3.jpg

h4.jpg

h5.jpg

h6.jpg

h7.jpg

Hinh8.jpg

Các bài khác...