Sidebar

Thông báo kéo dài kỳ nghỉ thêm một tuần (03/02 đến hết ngày 09/02/2020)

Căn cứ thông báo của Đại học Đà Nẵng về việc cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ thêm 01 tuần (03/02-09/02/2020) để tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, tất cả sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật được nghỉ thêm 1 tuần (03/02/-09/02/2020).

232dhdn-VP-1.jpg
232dhdn-VP-2.jpg

Các bài khác...