Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng vinh dự có 5 cán bộ, giảng viên được UBND thành phố tổ chức khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 (đợt 2)

Chiều ngày 21/5/2020, UBND Thành phố tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 (đợt 2). Đây là hoạt động được tổ chức thường niên để ghi nhận và biểu dương các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Trung Chinh đã đến dự và trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả được khen thưởng.

      Chiều ngày 21/5/2020, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 (đợt 2). Đây là hoạt động được tổ chức thường niên để ghi nhận và biểu dương các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Trung Chinh đã đến dự và trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả được khen thưởng.
Theo Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng được UBND Thành phố ban hành tháng 11-2015, nhằm ghi nhận những nỗ lực của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Thành phố cũng như khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân để góp phần phát triển năng lực và trình độ khoa học và công nghệ cũng như góp phần vào sự nghiệp chung của Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 121 tổ chức, cá nhân (tác giả/nhóm tác giả) có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín đợt 2 năm 2019. 
       Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vinh dự có 5 giảng viên là tác giả chính của các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín được thành phố khen thưởng đợt này. Danh sách cụ thể như sau:
      • TS. Phan Nguyễn Duy Minh - Khoa Cơ khí với bài báo: Optimal scanning strategy for on-machine inspection with laser-plane sensor (Chiến lược quét tối ưu cho kiểm tra sai lệch on-machine dùng cho cảm biến laser mặt phẳng), Tạp chí: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, IF: 2.7, Q1, SCIE.
       • TS. Nguyễn Thị Đông Phương- Khoa Công nghệ Hóa học- Môi trường: Tác giả của 3 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín là:
- Bài báo: Bioflocculation formation of microalgae-bacteria in enhancing microalgae harvesting and nutrient removal from wastewater effluent (Kết bông sinh học của hệ vi tảo-vi khuẩn nhằm thúc đẩy quá trình thu hoạch và loại chất thải), Tạp chí: Bioresource Technology, Q1, SCI;
- Bài báo: Auto-flocculation through cultivation of Chlorella vulgaris in seafood wastewater discharge: Influence of culture conditions on microalgae growth and nutrient removal (Tự kết bông Chlorella vulgaris nuôi trong nước thải thuỷ sản: ảnh hưởng của các điều kiện đến sự phát triển và loại thải chất thải), Tạp chí: Journal of Bioscience and Bioengineering, IF 2,015, Q2, SCI ;
- Bài báo: Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae chlorella vulgaris in seafood wastewater (Khảo sát mối quan hệ giữa sự phát triển của vi khuẩn và sản xuất lipid của vi tảo Chlorella Vulgaris nuôi trong nước thải hải sản), Tạp chí: Energies, IF 2.7, Q2, SCI.
      • TS. Ngô Thị Minh Phương- Khoa Công nghệ Hóa học- Môi trường với bài báo: Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on the Properties of Pectin/Alginate Edible Films (Ảnh hưởng của nano ZnO đến một số tính chất của màng Pectin/Alginate), Tạp chí: International Journal of Polymer Science, IF: 1.89; Q2, SCIE.
   • ThS. Lê Thị Phượng - Khoa Kỹ thuật Xây dựng với bài báo: Taxonomy of risks in PPP transportation projects: a systematic literature review (Cấu trúc của rủi ro trong các dự án giao thông PPP: Nghiên cứu tổng quan), Tạp chí: International Journal of Construction and Management, Q2, ESCI.
      • ThS. Trần Thị Ngọc Thư- Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường với bài báo: Optimization of isoflavones extraction from soybeans using full factorial design (Tối ưu hóa điều kiện chiết isoflavone từ đậu nành bằng quy hoạch thực nghiệm toàn phần), Tạp chí: Journal of Food Processing and Preservation, IF: 1,51, Q2, SCIE.

 khcn4.jpg
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho các nhà khoa học
 
khcn1.jpg
Các giảng viên của Trường ĐHSPKT - ĐHĐN chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp
 
Liên tục nhiều năm qua, Trường ĐHSPKT - ĐHĐN luôn có nhiều cán bộ, giảng viên được thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, đây là minh chứng khẳng định uy tín, học hiệu cũng như tiềm lực, hiệu quả của đội ngũ giảng viên và hoạt động khoa học công nghệ của Trường ĐHSPKT.                                                                                                           

Các bài khác...