Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Ngoại ngữ ký kết Biên bản thỏa thuận về công tác đào tạo và đánh giá ngoại ngữ cho sinh viên

Sáng ngày 30/9/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhằm thúc đẩy công tác đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy của nhà trường.

Sáng ngày 30/9/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã ký kết biên bản thỏa thuận với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhằm thúc đẩy công tác đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy của nhà trường.
    IMG_8071.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có PGS.TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng, TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng, cùng Lãnh đạo của Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa tiếng Anh Chuyên ngành. Đón tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng phòng Phòng Đào tạo, ThS. Phan Ngọc Kỳ - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục.

Hai bên đã cùng thảo luận, trao đổi, đánh giá tình hình triển khai công tác giảng dạy tiếng Anh giữa hai trường để từ đó thống nhất về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cũng như phương thức thông tin, nguyên tắc phối hợp giữa hai bên để nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai công tác. 

IMG_8059.JPG


Đại diện Lãnh đạo trường Đại học Ngoại ngữ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai trường đã ký kết biên bản thỏa thuận chính thức nhằm thúc đẩy công tác đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ vì lợi ích của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Hai bên nhất trí cùng hợp tác một số nội dung sau:

1.     Tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

2.     Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

3.     Tổ chức giảng dạy cho sinh viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ tham gia các lớp học phần trong chương trình hoặc ôn thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Ngoại ngữ cũng sẽ cùng nhà trường tổ chức các buổi tư vấn cho sinh viên về lộ trình học và thi để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ,  cũng như thi để được cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia/quốc tế.


IMG_8076.JPG

PGS.TS. Phan Cao Thọ phát biểu tại cuộc họp

IMG_8086.JPG
Hiệu trưởng hai trường bắt tay trong Lễ ký kết

Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ sự vui mừng trước bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác, đồng thời hy vọng Lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong công tác đào tạo ngoại ngữ để cùng hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố và cả nước, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ có cơ hội được học tập, khảo sát, đánh giá kiến thức ngoại ngữ bởi Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

IMG_8083.JPG

Ký kết Biên bản thỏa thuận giữa hai trường


TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...