Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức các Hội nghị rà soát quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng Trường và bầu thành viên Hội đồng Trường

Ngày 1/10/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức các Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đồng thời bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/10/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức các Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đồng thời bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Về tham dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; PGS.TS. Lê Thành Bắc - phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng các lãnh đạo các ban chức năng của Đại học Đà Nẵng. Về phía nhà trường có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa và các cán bộ, giảng viên nhà trường.

IMG_8089.JPG
Toàn cảnh Hội nghị quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường

IMG_8091.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

IMG_8111.JPG
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

IMG_8123.JPG

IMG_8126.JPG
Đại biểu bỏ phiếu quy hoạch các chức vụ

IMG_8133.JPGIMG_8140.JPG

IMG_8143.JPG
Đại biểu bỏ phiếu quy hoạch chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường

IMG_8158.JPG
 PGS.TS. Lê Thành Bắc phát biểu tại Hội nghị bầu Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025

IMG_8163.JPG

PGS.TS. Phan Cao Thọ phát biểu tại Hội nghị

IMG_8187.JPG

IMG_8192.JPG
Đại biểu bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Trường
         Mục đích thành lập Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo các quy định hiện hành; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, thực quyền của Hội đồng trường, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn mới.
        Hội đồng Trường ĐHSPKT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người, bao gồm các thành viên trong và ngoài trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng. Cơ cấu gồm 3 thành viên đương nhiên là: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Đại diện Đoàn Thanh niên; Thành viên bầu: gồm 7 thành viên đại diện giảng viên, viên chức, người lao động; Thành viên ngoài trường gồm 5 người, trong đó 01 thành viên do Đại học Đà Nẵng cử và 04 thành viên đại diện cộng đồng xã hội.
        Sau khi thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của nhà trường.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...