Sidebar

Nghiệm thu đề tài trọng điểm cấp Nhà nước " Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử"

Ngày 30/10/2020, tại Bộ Khoa học - Công nghệ, TS.Trần Hoàng Vũ, Trưởng Khoa Điện – Điện tử, chủ nhiệm đề tài trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, Mã số: KC.01.02/16-20, đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước. Đây là đề tài cấp Nhà nước đầu tiên do cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng làm chủ nhiệm nên Nhà trường đã lựa chọn đội ngũ những cán bộ có tâm huyết và trình độ để thực hiện

Ngày 30/10/2020, tại Bộ Khoa học - Công nghệ, TS.Trần Hoàng Vũ, Trưởng Khoa Điện – Điện tử, chủ nhiệm đề tài trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, Mã số: KC.01.02/16-20, đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước. Đây là đề tài cấp Nhà nước đầu tiên do cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng làm chủ nhiệm nên nhà trường đã lựa chọn đội ngũ những cán bộ có tâm huyết và trình độ để thực hiện.  

Hình 1.jpg
TS. Trần Hoàng Vũ - Trưởng Khoa Điện – Điện tử, Chủ nhiệm đề tài thay mặt các thành viên nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài
Thay mặt nhóm nghiên cứu TS. Trần Hoàng Vũ chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước Hội đồng những kết quả mà nhóm đã đạt được là:
- Kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử theo mô hình STSC.
- Ứng dụng được những công nghệ mới, hiện đại trong việc hỗ trợ phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh như phân tích dữ liệu (Data Analytics), dịch vụ hướng ngữ cảnh, mạng Internet vạn vật, kiến trúc vi dịch vụ, …
- Nền tảng STSC sẽ cho phép xây dựng, phát triển và tích hợp dịch vụ một cách thuận lợi thông qua việc ứng dụng công nghệ vi dịch vụ.
- Các dịch vụ được xây dựng trong nhiệm vụ phục vụ được cả ba đối tượng: du khách, tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý nhà nước.
- Các sản phẩm phần cứng (gồm thẻ du lịch thông minh DaNang City pass, hệ thống KIOSK quảng bá du lịch đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hệ thống kiểm soát vào/ra, thiết bị POS chuyên dụng phục vụ thu phí tại điểm du lịch) tương tác cùng ứng dụng di động và hệ thống STSC sẽ tạo thành một hệ dịch vụ chuyên biệt phục vụ phát triển du lịch một cách bền vững.
Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo đăng ký, những đóng góp mới của nhiệm vụ được cụ thể hóa qua 05 bài báo khoa học trong các tạp chí và hội nghị có uy tín, trong đó 02 bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng thuộc danh mục Hội đồng giáo sư Nhà nước, 01 bài báo đăng Hội thảo khoa học quốc tế thuộc danh mục hệ thống Scopus, 02 bài báo đăng hội thảo khoa học quốc gia (vượt 03 bài báo so với đăng ký); đào tạo 03 Thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.  
Ngoài ra kết quả đề tài còn có 01 Bằng độc quyền sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ theo Quyết định số: 5020/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành triển khai thử nghiệm thực tế hệ thống tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng được đánh giá có tính thực tiễn cao.
Hình 2.jpg
PGS. TS. Phan Cao Thọ  Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng phát biểu tại buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước.
Tại buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ (KHCN) cấp Nhà nước, đại diện cho đơn vị chủ trì đề tài PGS. TS. Phan Cao Thọ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã gửi lời cảm ơn đến Ban chủ nhiệm chương trình KC.01/16-20, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc triển khai thực hiện đề tài. Đồng thời, Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của Bộ KHCN trong công tác chuyển giao công nghệ các kết quả đạt được của đề tài. Đặc biệt, các kết quả của đề tài có tính thực tiễn cao, có khả năng áp dụng vào thực tế và nhân rộng mô hình hệ thống quảng bá du lịch thông minh, nhằm mang lại các giá trị về mặt kinh tế góp phần phát triển sản phẩm du lịch của Thành phố Đà Nẵng và có thể chuyển giao công nghệ, kết quả, cơ sở dữ liệu cho các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học và sự nỗ lực của các thành viên nhóm thực hiện đề tài, cũng như ý nghĩa và kết quả nghiên cứu của đề tài. Với chất lượng nghiên cứu được đảm bảo, đề tài kết quả xếp loại “Đạt”.

Hình 3.jpg
Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và các thành viên trong nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI NGHIỆM THU ĐỂ TÀI
Hình 4.jpg\
Hình 5.jpg

Hình 6.jpg

Hình 7.jpg

Hình 8.jpg

Hình 9.jpg
Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Các bài khác...