Sidebar

Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020- 2021

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020- 2021.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020- 2021.
Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường và các thầy cô giáo trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; Giảng viên đang công tác tại văn phòng, ban chức năng và trung tâm trực thuộc Đại học Đà Nẵng có sinh hoạt chuyên môn tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật.

a.JPG
 Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2021

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ đã thông qua Công văn số 63- CV/ĐU ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về Kết luận của Tập thể lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 02/11/2020; điều hành công tác tổ chức bầu cử thành viên bổ sung của Hội đồng Trường.

IMG_9123.JPG
PGS.TS. Phan Cao Thọ phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Trường Đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020- 2021. Theo Đề án nhân sự Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2021 sẽ gồm có 15 người, với những thành phần ưu tú, tâm huyết, đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội, Hội đồng Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật, tích cực phát huy vai trò, năng lực và đề ra những định hướng mới, góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng trong tương lai. 

IMG_9126.JPG
Các đại biểu tham dự Hội nghị

IMG_9128.JPG
Đại biểu phát biểu thảo luận

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...