Sidebar

Cán bộ, viên chức Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tham gia cầu truyền hình Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 26/11/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, cán bộ, viên chức nhà trường đã tham gia cầu truyền hình Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 2513/KH - ĐHĐN ngày 24/7/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Hội đồng trường các trường đại học thành viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với thành phần tham dự là 1.753 viên chức, tập thể lãnh đạo ĐHĐN thống nhất tổ chức hội nghị tại Hội trường các trường đại học thành viên, Phân hiệu và tại hội trường ĐHĐN dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp.
        Sáng ngày 26/11/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, cán bộ, viên chức nhà trường đã tham gia cầu truyền hình Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025
Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Phan Bảo An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đại biểu cán bộ viên chức của nhà trường.
z2201205836945_b9fd01943950c768370a38fd27378779.jpg

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
z2201206024337_7933b3c0b6546d9a9f5e97aa6b1d78e8.jpg

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chủ trì Hội nghị

z2201206295735_f2f5a95d089aabdc7e590c93aa4f4de7.jpg

Các đại biểu theo dõi Hội nghị qua màn hình trực truyến

z2201206606906_95fb24daeac24569a73e9b716199c5f1.jpg

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng thông qua thể lệ bầu cử tại Hội nghị

z2201207019745_04fd619c3981ed53ebbc1e6ba6426540.jpg

Hội nghị thông qua danh sách các thành viên ứng cử Hội đồng Đại học Đà Nẵng

z2201208026337_ebd6f5821f5cc6a26785c8239ce834c1.jpg

ThS. Lê Vũ tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

z2201208501655_fa3199bfa05885b83776f43f528e8e27.jpg
Các đại biểu tại các điểm cầu truyền hình tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

z2201301556280_9a6bad2de1fccaab340a6c269914fc82.jpg
Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử

z2201233728344_6f8f0035d05dae50238d8834020ea73b.jpg

Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng ĐHĐN


Với sự chuẩn bị chu đáo từ Hội trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác, tại cầu truyền hình Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng  đã cùng phối hợp các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...