Sidebar

Seminar "Trao đổi hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án cộng đồng về lĩnh vực môi trường"

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Kristianstad - Thụy Điển, GS.TS Jean O. Lacoursière và GS.TS Lena B.-M. Vought đã sang thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Công nghệ từ ngày 18/11/2015 – 25/11/2015...

Là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng - một Đại học vùng trọng điểm của cả nước và cũng là cơ sở đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ nhận thức rằng hợp tác và hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác quốc tế giữa Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kristianstad - Thụy Điển, GS.TS. Jean O. Lacoursière và GS.TS. Lena B.-M. Vought đã sang thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ từ ngày 18 đến 25/11/2015.

 GS.TS. Jean O. Lacoursière và GS.TS. Lena B.-M. Vought đã gặp gỡ, trao đổi về các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như triển khai các dự án cộng đồng về lĩnh vực môi trường với các cán bộ và sinh viên của Bộ môn Công nghệ Môi trường thuộc Khoa Công nghệ Hóa học trong buổi hội thảo tổ chức vào ngày 24/11/2015 tại Trường Cao đẳng Công nghệ.

2.jpg

Trao đổi và gặp gỡ giữa GS.TS. Jean O. Lacoursière và GS.TS. Lena B.-M với Khoa Công nghệ Hóa học

Trong buổi Hội thảo, TS. Trần Minh Thảo, Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học, đã trình bày các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Khoa trong thời gian qua và hướng nghiên cứu sắp đến. GS.TS. Jean giới thiệu về Dự án CITY BLUE++, các nghiên cứu đã và đang được triển khai tại Việt Nam, Lào và Thái Lan như: xây dựng các mô hình nước – năng lượng – an ninh lương thực; các ứng dụng mô hình wetland (đất ngập nước) trong điều hòa vi khí hậu, chống ngập úng ở đô thị, thu hồi và tái sử dụng nước mưa; các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt, thu hồi năng lượng, sản xuất và cung cấp phân bón cho nông nghiệp… Bên cạnh đó, GS.TS. Jean cũng đưa ra các định hướng nghiên cứu theo hướng phát triển bền vững như kết hợp sinh thái học vào kỹ thuật, phát triển đô thị nhưng vẫn đảm bảo được hệ sinh thái khu vực và các dự án phát triển dựa vào cộng đồng. GS.TS. Lena giới thiệu về ngành học “Đầm hồ học”, vai trò và ứng dụng của ngành học này trong việc bảo vệ sinh thái và môi trường tại Thụy Điển và các hướng áp dụng ngành học này phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.

Buổi seminar diễn ra thành công tốt đẹp với sự thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến giữa hai bên về các hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án cộng đồng về lĩnh vực môi trường và các định hướng hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.

1.jpg


3.jpg


2015-11-24 10.19.41-3.jpg


2015-11-24 10.20.02-2.jpg


Hội thảo trao đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học
và triển khai các dự án cộng đồng về lĩnh vực môi trường

Các bài khác...