Sidebar

Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật vừa ban hành Kế hoạch số 652/KH-ĐHSPKT ngày 22/11/25021 triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (triển khai từ ngày 15/11 - 15/12/2021) với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
 
phunu1.jpg
Bộ nhận diện truyền thông của Tháng 
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 sẽ diễn ra bằng nhiều hình thức phù hợp; tuyên truyền cổ động trực quan như: treo băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô...; tuyên truyền trên Website của Trường qua chuyên trang, tài liệu, tin bài tuyên truyền... kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Các bài khác...