Sidebar

Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức phong trào “TÌM HIỂU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Công đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức phong trào “TÌM HIỂU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” đến toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT), thời gian từ ngày 09 tháng 9 năm 2019 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Phong trào được tổ chức theo hình thức trả lời đáp án cho từng câu hỏi, đoàn viên công đoàn và người lao động lựa chọn tham gia tìm hiểu bằng một trong hai hình thức: chọn đáp án trực tuyến (http://ute.udn.vn/default.aspx) hoặc chọn đáp án trên bảng câu hỏi (bản giấy) do Công đoàn Trường ĐHSPKT cung cấp.

Thông qua phong trào toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động ôn lại, đồng thời khẳng định ý nghĩa, giá trị về lý luận và thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc qua 50 năm Ngày mất của Người; qua đó nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng tổ chức công đoàn, chính quyền, Đảng bộ Trường ĐHSPKT phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, an bình.
Kết quả xem tại đây.

kqdichuc4.jpg

Các bài khác...