Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 117/KH-CĐĐHSPKT ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT), Công đoàn Trường  ĐHSPKT đã  tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2019 cho các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường; Trưởng, phó các Ban trực thuộc Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận (đại diện Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận); Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường; Kế toán, thủ quỹ Công đoàn trường; cán bộ Văn phòng Công đoàn trường vào các ngày 25 và 26/7/2019 tại Bạch Mã Village, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các cán bộ công đoàn tham gia Hội nghị tập huấn được trang bị kiến thức,  kỹ năng, nghiệp vụ của công tác công đoàn với các chuyên đề: một số vấn đề cơ bản về công đoàn; một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở; kỹ năng soạn thảo văn bản của cán bộ công đoàn góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề về đoàn phí công đoàn, phương thức đóng đoàn phí, một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế sử dung tài chính của công đoàn trường.
Với tinh thần học tập nghiêm túc, nghiên cứu thêm tài liệu, những kiến thức tiếp thu được sẽ giúp cho các cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng hoạt động công đoàn của đơn vị trong thời gian tới sẽ ngày càng được nâng cao.

anh1.jpg

anh4.jpg

Các bài khác...