Sidebar

Lịch công tác tuần 09 từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021

Ngày cập nhật: 01/03/2021
     

Lịch công tác tuần 09 từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 01/3
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

08h00 Họp Giao ban - Ban Giám hiệu, CTCĐ, ĐTN, CT HCCB, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Thư ký Ban Điều hành và Tổ biên soạn ISO; TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thư ký Hội nghị Giao ban;

- Mời Chủ tịch HĐ trường

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
15h00 Họp Ban Thư ký Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh” – ATiGB 2020 - Thành viên Ban Thư ký theo QĐ số 126/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/02/2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Phòng họp 1 Trưởng Ban Thư ký
15h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN - Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Phó Trưởng ban phụ trách Ban TCCB ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Ba
 02/3
08h00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn, NLĐ Như bên Phòng CTCĐ Trường Chủ tịch công đoàn Trường
08h00 Họp BTV Đảng ủy trường Như bên Phòng Bí thư Đảng ủy Bí thư Đảng ủy trường
09h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
17h00 Khai giảng và học buổi đầu tiên Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) - BTC lớp học theo QĐ số 491/QĐ-ĐHĐN ngày 20/01/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các Học viên đăng ký học Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

- Danh sách Giảng viên Trường ĐHSPKT tham gia lớp bồi dưỡng

Hội trường - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Tổ chức lớp học
Thứ Tư
 03/3
08h00 Họp Hội đồng Xét Phụ cấp Độc hại năm 2020 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
09h30 Họp Hội đồng Xét Tinh giản biên chế năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h30 Họp giao ban công tác Tổ chức cán bộ - ĐHĐN: Lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Ban TCCB; Tổ trưởng/Trưởng Phòng TCHC của Khoa, Viện, Phân hiệu trực thuộc ĐHĐN;

- Các trường ĐHTV: Trưởng, Phó Phòng TCHC.

Phòng họp Tr. ĐHKT Phó Trưởng ban PT Ban TCCB TS. Huỳnh Phương Nam
Thứ Năm
04/3
09h00 Họp công tác phối hợp giữa Phòng TC-HC với các đơn vị trực thuộc trường Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách văn thư của đơn vị Phòng họp 1 Trưởng phòng TC-HC

ThS. Đoàn Chí Thiện

16h00 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-ĐN06-18 - Thành viên Hội đồng theo QĐ số 142/QĐ-ĐHSPKT ngày 23/02/2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV có quan tâm.

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
05/3
08h00  Họp bàn về việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong CSGD - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC; Lãnh đạo và chuyên viên Ban ĐBCLGD; Giám đốc Trung tâm PTPM; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng;

- Các Trường ĐHTV: Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
Thứ Bảy
 06/3
         
Chủ Nhật
 07/3
09h00 Tư vấn trực tuyến tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT, Trung tâm TTHL&TT;

- Các trường ĐHTV, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Theo CV số 752/ĐHĐN-VP ngày 22/02/2021 của ĐHĐN.

Fanpage Tuyển sinh ĐHĐN PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn