Sidebar

Lịch công tác tuần 10 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021

Ngày cập nhật: 09/03/2021
     

Lịch công tác tuầ10 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 08/3
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

09h00 Toàn thể nữ CBVC, NLĐ trường ĐHSPKT tham gia chụp ảnh nhân ngày Quóc tế Phụ nữ 8/3 - Như bên;

- Khách mời.

Khuôn viên trường Chủ tịch Công đoàn trường
10h00 Gặp mặt Toàn thể nữ CBVC, NLĐ trường ĐHSPKT nhân ngày Quóc tế Phụ nữ 8/3 - Như bên;

- Khách mời.

Phòng họp 1 Chủ tịch Công đoàn trường
Thứ Ba
 09/3
15h00 Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng - Ủy viên BTV Đoàn ĐHĐN; - Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ Tư
 10/3
09h30 Họp bàn v/v thử nghiệm nước sát khuẩn tại Trường ĐHSPKT - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng CSVC;

- Thầy Thịnh, Thầy Cô khoa CNHH-MT.

Phòng họp 1 Đại diện Ban Giám hiệu
15h00 Họp Hội đồng quản lý dịch vụ Theo quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
11/3
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ VP Công đoàn Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08h00 Kiểm tra công tác Hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị phòng, trung tâm HL&TT trực thuộc trường ĐHSPKT Theo Quyết định và Kế hoạch kèm theo Tại các đơn vị Tổ trưởng Tổ kiểm tra

ThS. Đoàn Chí Thiện

09h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Công đoàn Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
10h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn Thanh niên Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
11h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội Cựu Chiến binh Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu Phòng Tiếp công dân B10.03 Khu B - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
15h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Sáu
12/3
08h00 Họp Ban Tổ chức Tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS. TS. Phan Cao Thọ

08h00 Kiểm tra công tác Hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị khoa trực thuộc trường ĐHSPKT Theo Quyết định và Kế hoạch kèm theo Tại các đơn vị Tổ trưởng Tổ kiểm tra

ThS. Đoàn Chí Thiện

15h00 Seminar "Định hướng phát triển cơ sở giáo dục theo khung đảm bảo chất lượng Quốc gia và ASEAN" - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các Phòng ĐT,TCHC, KT&ĐBCLGD;

- Mời TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Mời PGS.TS. Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng KH&ĐBCLGD Tr ĐHBK

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 13/3
08h00  Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh - lần thứ 6” - ĐD Ban Giám đốc ĐHĐN;

- ĐD Lãnh đạo Ban KHCNMT;

- Theo Giấy mời;

- Thành viên BTC, BTK theo QĐ số 126/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/02/2020 của Trường ĐHSPKT;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp 1 Trưởng Ban Tổ chức
14h00  Vòng Sơ loại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Sinh viên - BCH ĐoànTN, BTK HSV ĐHĐN;

 - Các thí sinh tham gia dự thi:

Hội trường - 41 Lê Duẩn Ban Tổ Chức Chương trình
Chủ Nhật
 14/3