Sidebar

Lịch công tác tuần 23 từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021

Ngày cập nhật: 10/06/2021
     

Lịch công tác tuần 23 từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 07/6
08h00 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 08/6
15h00 Họp Hội đồng xét viên chức đăng ký dự tuyển theo Đề án 89 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00 Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;

- Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc.

Họp trực tuyến thư Đoàn ĐHĐN
Thứ Tư
 09/6
08h00 Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 - ĐHĐN: Lãnh đạo và chuyên viên Ban TTPC;

- Các trường ĐHTV, Khoa GDTC, Khoa Y Dược: theo CV số: 2057/ĐHĐN-TTPC ngày 04/6/2021 của ĐHĐN.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng
14h30 Giám đốc ĐHĐN làm việc với Hiệu trưởng các trường đại học thành viên về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm - ĐHĐN: Giám đốc, Chánh VP;

- Các trường ĐHTV: Hiệu trưởng.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15h30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 HĐTS theo QĐ số 72/QĐ-ĐHĐN ngày 07/1/2021 và QĐ bổ sung số 2022//QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2021. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ Năm
10/6
07h50 Trường ĐHSPKT tổ chức ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 - BTV Đảng ủy, BGH, BTV Công đoàn, BTV ĐTN, Chủ tịch CHCCB;

- Lãnh đạo các đơn vị;

- CBVC, NLĐ, đoàn viên công đoàn trường

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

08h00 Họp Hội đồng xử lý, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ Theo QĐ số 1217/QĐ-ĐHĐN ngày 31/3/2021 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Thành Bắc
08h00 -Họp Tổ thẩm định văn bản Quy phạm nội bộ: “Quy định công tác truyền thông, quảng bá tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật”;

- Họp Tổ thẩm định văn bản Quy phạm nội bộ: “Quy định lưu thông tài liệu thư viện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật”.

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHSPKT ngày 27/05/2021;

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 271/QĐ-ĐHSPKT ngày 27/05/2021;

- Đơn vị soạn thảo: Trung tâm Học liệu và truyền thông ĐHSPKT

Phòng khách Quốc tế Tổ trưởng Tổ thẩm định
09h00 Họp bàn công tác giảng dạy ngoại ngữ và khảo thí năm học 2021-2022 - Trường ĐHNN: Đại diện lãnh đạo phòng ĐT, phòng KT&ĐBCLGD;

- Đại diện lãnh đạo phòng ĐT, phòng KT&ĐBCLGD

Họp trực tuyến Trưởng phòng Đào tạo ĐHNN
08h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Công đoàn Như bên Phòng họp 1 thư Đảng ủy trường
09h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn Thanh niên Như bên Phòng họp 1 thư Đảng ủy trường
10h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội Cựu Chiến binh Như bên Phòng họp 1 thư Đảng ủy trường
14h00 Làm việc với UBKT Thành ủy Đà Nẵng UBKT Đảng ủy ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn UBKT Thành ủy Đà Nẵng
Thứ Sáu
11/6
08h00 Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00  Họp Tổ thẩm định văn bản Quy phạm nội bộ: “Quy định về học kỳ doanh nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật” - Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định;

- Đơn vị soạn thảo: Phòng Đào tạo

Phòng họp 1 Tổ trưởng Tổ thẩm định
Thứ Bảy
 12/6
07h45   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2021 - Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy ĐHĐN (Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy).

- Ban Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh và Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN.

- Ban Chấp hành các đảng bộ cơ sở trực thuộc; Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên (Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum); Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Sinh viên và chuyên viên Văn phòng cấp ủy.

- Danh sách CBVC Trường ĐHSPKT tham gia Hội nghị

Hội trường - 41 Lê Duẩn Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Chủ Nhật
 13/6