Sidebar

Lịch công tác tuần 24 từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021

Ngày cập nhật: 17/06/2021
     

Lịch công tác tuần 24 từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 14/6
08h00 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

08h00 Kiểm tra, đánh giá thực tế công tác vệ sinh môi trường và sử dụng tài sản công - Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường và sử dụng tài sản công (Theo QĐ số 276/QĐ-ĐHSPKT ngày 2/6/2021) Khu thí nghiệm TS. Nguyễn Thị Hải Vân
08h30 Họp tổ kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và sử dụng tài sản công và các bên liên quan - Đại diện Ban Giám hiệu

- Lãnh đạo phòng QLKH&HTQT, phòng CSVC, khoa CNHH – MT, Trưởng bộ môn Môi trường khoa CNHH – MT

- Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường và sử dụng tài sản công (Theo QĐ số 276/QĐ-ĐHSPKT ngày 2/6/2021)

Phòng quốc tế Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

09h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Ba
 15/6
08h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng tiếp công dân Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

09h00 Họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng Ban chỉ đạo
15h30 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
Thứ Tư
 16/6
09h30 Họp BTV Công đoàn Trường Như bên Phòng Chủ tịch công đoàn Chủ tịch công đoàn trường
10h00 Họp Ban Tổ chức tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Ban Tổ chức và Tổ giúp việc theo QĐ số 2206/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2021 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
10h00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng - BCH Công đoàn ;

- Chủ tịch/ Phó CT CĐBP;

- Trưởng ban Ban Thanh tra Nhân dân

Phòng họp 1 Chủ tịch công đoàn trường
14h00
Họp góp ý dự thảo chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ thông tin - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng TC-HC, Phòng CSVC, Trung tâm HL&TT, Tổ TT&PC, Khoa Điện - Điện tử, Phòng Đào tạo, Trưởng bộ môn CNTT.

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
15h00
Hội ý của BGH với lãnh đạo các khoa/phòng Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo; Phòng KT&ĐBCLGD; Trưởng khoa Cơ khí; Điện-Điện tử; Kỹ thuật Xây dựng; CNHH-MT; Sư phạm Công nghiệp Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Năm
17/6
08h00 Giao ban công tác kế hoạch - tài chính ĐHĐN 6 tháng đầu năm 2021 - Lãnh đạo và chuyên viên Ban KHTC-ĐHĐN;

- Trưởng Phòng KHTC các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Phòng KHTC/Kế toán trưởng các Viện, Trung tâm trực thuộc; Phụ trách kế toán các Khoa trực thuộc.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban KHTC
09h00 Tập huấn công tác xét và công nhận tốt nghiệp - Phòng ĐT: Lãnh đạo phòng, chuyên viên đào tạo;

- Khoa: Lãnh đạo khoa phụ trách đào tạo, giáo vụ khoa;

- SDC: Cán bộ kỹ thuật.

Phòng họp 1 Trưởng phòng ĐT
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGD ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
15h00 Họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng Ban kiểm tra
Thứ Sáu
18/6
08h00 Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - ĐHĐN: cán bộ viên chức Cơ quan ĐHĐN được điều động;

- Các trường ĐHTV: cán bộ viên chức được các đơn vị điều động.

- Tại điểm cầu ĐHĐN: Phòng 0804 Khu B, 41 Lê Duẩn

- Tại Điểm cầu của các trường ĐHTV

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
08h00 Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 - Thành viên Hội đồng theo QĐ số 286,287,288,289,290,296,302/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/6/2021 Phòng khách Chủ tịch Hội đồng
09h00 Họp Hội đồng Thẩm định Giáo trình “Ăn mòn và bảo vệ kim loại” Theo Quyết định VP Tổ Thanh tra Pháp chế Chủ tịch Hội đồng
14h00 Thẩm định các Quy trình ISO - Đại diện Ban Giám hiệu

- Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, KHTC, CTSV, CSVC, KT&ĐBCLGD

- Lãnh đạo các khoa

- Chuyên viên phụ trách xây dựng quy trình

- ThS. Phan Ngọc Kỳ (Thường trực Ban điều hành ISO)

- TS. Nguyễn Thị Hải Vân (Thư ký cuộc họp)

Thứ tự bảo vệ các quy trình: Xem tại đây

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 19/6
         
Chủ Nhật
 20/6