Sidebar

Lịch công tác tuần 29 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

Ngày cập nhật: 22/07/2021
     

Lịch công tác tuần 29 từ ngày 19/7 đến ngày 25/7/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 19/7
14h30 BTV Đảng ủy ĐHĐN làm việc với BTV Đoàn Thanh niên về chương trình công tác Đoàn 6 tháng cuối năm - Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn thư Đảng ủy ĐHĐN
15h30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN - Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Trưởng Ban TCCB ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Ba
 20/7
08h00 Rà soát chương trình đào tạo theo kế hoạch 613 Phòng Đào tạo, Phòng KT, ĐBCLGD; Lãnh đạo các Khoa; Trưởng các Bộ môn Họp trực tuyến Ban Giám hiệu
Thứ Tư
 21/7
09h00 Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
22/7
09h00
Tạm hoãn
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Tổ công tác làm việc với Tập thể Lãnh đạo và CBVC Phòng QLKH&HTQT thực hiện quy trình công tác cán bộ Như bên. Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00
Tạm hoãn
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Hội trường - 41 Lê Duẩn thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Sáu
23/7
09h00
(bổ sung)
Họp Tổ thẩm định văn bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ thông tin Trường ĐHSPKT” Theo Quyết định 365/QĐ-ĐHSPKT ngày 19/7/2021; ThS. Ninh Văn Anh - Tổ trưởng Tổ CNTT. Họp online

Tổ trưởng
Tổ thẩm định

Thứ Bảy
 24/7
         
Chủ Nhật
 25/7