Sidebar

Lịch công tác tuần 31 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021

Ngày cập nhật: 01/08/2021
     

Lịch công tác tuần 31 từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 02/8
09h00 Họp Giao ban - Ban Giám hiệu, CTCĐ, ĐTN, CT HCCB, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Thư ký Ban Điều hành và Tổ biên soạn ISO; TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thư ký cuộc họp;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 03/8
14h00 Họp BTV Đảng ủy Trường Như bên Họp online Bí thư đảng ủy Trường
15h00 Họp Đảng ủy Trường Như bên Họp online thư đảng ủy Trường
Thứ Tư
 04/8
         
Thứ Năm
05/8
14h00 Họp Hội đồng thẩm định giáo trình Theo Quyết định 391/QĐ-ĐHSPKT ngày 30/7/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Họp online Chủ tịch Hội đồng

TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ

Thứ Sáu
06/8
19h00 Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III BTC lớp học theo QĐ số 2408/QĐ-ĐHĐN ngày 16/7/2021 của Giám đốc ĐHĐN. Học online BTC lớp học
Thứ Bảy
 07/8
         
Chủ Nhật
 08/8