Sidebar

Lịch công tác tuần 07 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

Ngày cập nhật: 17/09/2021
     

Lịch công tác tuần 07 từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 13/9
07h30 Xét tuyển, lọc ảo tuyến sinh theo kết quả thi THPT năm 2021 (ngày 13, 14, 15/9/2021) - Ban Thư ký HĐTS đại học chính quy năm 2021;

- Chuyên viên CNTT: Ban Đào tạo, các trường ĐHTV, ĐVTT.

Họp trực tuyến Trưởng Ban Thư ký
08h30

(Từ ngày 13/9 đến 16/9/2021)

Giao lưu “Tân sinh viên- Tự tin- Thành công Theo Kế hoạch Họp trực tuyến Phòng Công tác sinh viên
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Khoa Điện - ĐT về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm HL&TT;

- Toàn thể CBVC Khoa Điện - ĐT.

Họp trực tuyến Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 14/9
09h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Khoa Cơ Khí về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022  Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm HL&TT;

 Toàn thể CBVC Khoa Cơ khí

Họp trực tuyến Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00 Họp Tổ xây dựng Đề án thành lập Khoa Công nghệ số thuộc Trường ĐHSPKT Theo Quyết định số 459/QĐ-ĐHSPKT ngày 6/9/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Họp trực tuyến Ban Giám hiệu
Thứ Tư
 15/9
08h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường ĐHSPKT năm 2021 Thành viên Hội đồng Họp trực tuyến Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS Phan Cao Thọ

09h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 HĐTS đại học hệ chính quy năm 2021 theo các QĐ số 72/QĐ-ĐHĐN ngày 07/01/2021 và QĐ số 2022/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2021 của Giám đốc ĐHĐN. Họp trực tuyến Chủ tịch HĐTS Giám đốc ĐHĐN
15h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC khoa Kỹ thuật Xây dựng về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022  Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm HL&TT;

 Toàn thể CBVC Khoa KTXD

Họp trực tuyến Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Năm
16/9
14h30 Giao ban Công tác sinh viên đầu năm học 2021 - 2022 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban CTHSSV: Lãnh đạo và chuyên viên;

- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, Viện VN-UK, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; cán bộ phụ trách công tác sinh viên;

- Mời: Bí thư Đoàn ĐHĐN.

Họp trực tuyến PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Thứ Sáu
17/9
14h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Tổ trưởng Tổ công tác làm việc với Tập thể Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT và nhân sự xem xét Như bên Họp trực tiếp

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Tổ trưởng Tổ công tác làm việc với Tập thể Lãnh đạo Khoa Cơ khí về công tác cán bộ Như bên Họp trực tiếp
Phòng họp 1
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Bảy
 18/9
         
Chủ Nhật
 19/9