Sidebar

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

Ngày cập nhật: 24/09/2021
     

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 20/9
08h00 Họp chuẩn bị triển khai công trình Sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng thực nghiệm và sửa chữa nhà tập thể chất, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng BGH; Trưởng phòng phòng TCHC; Trưởng phòng phòng CSVC; Trưởng Khoa Cơ khí; Tổ trưởng tổ bảo vệ; Cán bộ Y tế trường; Công ty trúng thầu thi công; mời anh Phạm Thu. Họp online Ban Giám hiệu
09h00 Họp Tập thể Lãnh đạo Trường ĐHSPKT về công tác cán bộ - Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Ban Giám hiệu.

Họp trực tiếp

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00 Họp dự án JST/SATREPS với Đại học Shizuoka (Nhật Bản) - ĐHĐN: Lãnh đạo Ban HTQT và chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT: Trưởng phòng KHCN&HTQT và giảng viên các khoa liên quan;

- Mời: GS.TSKH. Bùi Văn Ga.

Họp online Trưởng Ban HTQT
10h00 Họp BTV Công đoàn Trường Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
15h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Khoa CNHH-MT về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng PGS.TS Võ Trung Hùng;

- Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm HL&TT;

-  Toàn thể CBVC Khoa CNHH-MT.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 21/9
08h30 Tập huấn công tác viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước - ĐHĐN: Ban TCCB: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban TCCB (Anh Khánh) và chuyên viên phụ trách TĐKT;

- Các Trường ĐHTV: Bộ phận phụ trách TĐKT và tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc: bộ phận phụ trách TĐKT;

- Mời: Vụ TĐKT, Bộ GD&ĐT;

- Danh sách CBVC tham gia tập huấn.

Họp online Trưởng Ban TCCB
09h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Phòng Khảo thí, ĐBCLGD về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

-  Toàn thể CBVC Phòng Khảo thí, ĐBCLGD.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng UV BTV Đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc Họp online Bí thư Đoàn TN ĐHĐN
15h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Khoa SPCN về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Hiệu trưởng ;

- Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm HL&TT;

-  Toàn thể CBVC Khoa SPCN.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Tư
 22/9
08h00 Kế hoạch kiểm định Chương trình đào tạo theo TT04/2016

 

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Phòng KTĐBCLGD; Phòng ĐT

- Lãnh đạo khoa phụ trách đào tạo và đảm bảo chất lượng

- Trưởng bộ môn

Họp online Ban Giám hiệu
08h30 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn Thanh niên - Như bên;

- Mời Đảng uỷ viên phụ trách công đoàn và Đoàn Thanh niên (đ/c Hồ Trần Anh Ngọc)

Họp online Bí thư Đảng ủy trường

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Công đoàn - Như bên;

- Mời Đảng uỷ viên phụ trách công đoàn và Đoàn Thanh niên (đ/c Hồ Trần Anh Ngọc)

Họp online Bí thư Đảng ủy trường

PGS.TS. Phan Cao Thọ

11h00 Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội Cựu Chiến binh Như bên Họp online Bí thư Đảng ủy trường

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Phòng QLKH&HTQT về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

-  Toàn thể CBVC Phòng QLKH&HTQT.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Phòng KHTC về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

-  Toàn thể CBVC Phòng KHTC.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Năm
23/9
09h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Phòng CTSV về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Phòng CTSV.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Phòng CSVC về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

-  Toàn thể CBVC Phòng CSVC.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Sáu
24/9
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Phòng TCHC về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

-  Toàn thể CBVC Phòng TCHC.

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

16h00 Ban Giám hiệu làm việc với toàn thể CBVC Tổ TT-PC và Tổ CNTT về việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 - Ban Giám hiệu;

- Toàn thể CBVC Tổ TTPC và Tổ CNTT

Họp online Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Bảy
 25/9
         
Chủ Nhật
 26/9