Sidebar

Lịch công tác tuần 11 từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Ngày cập nhật: 14/10/2021
     

Lịch công tác tuần 11 từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 11/10
09h00 Họp Giao ban - Ban Giám hiệu, CTCĐ, ĐTN, CT HCCB, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Thư ký Ban Điều hành và Tổ biên soạn ISO; TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thư ký cuộc họp;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường.

Họp trực tuyến Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 Họp về kế hoạch chỉnh trang, sửa chữa khu vực sau dãy 6 nhà xưởng (bên cạnh công trình khu nhà thực nghiệm Khoa Cơ khí đang được triển khai) - Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng TCHC, Phòng CSVC, Trưởng Khoa Cơ khí, Trưởng Khoa KTXD;

- Mời Thầy Trương Loan.

Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Ba
 12/10
08h30 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 - Theo Công văn số 115/CĐĐHĐN-VP ngày 04/10/2021 của Công đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu mời.

- Danh sách tham dự Hội nghị của Trường ĐHSPKT

Hội nghị trực tuyến

Hội trường B

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08h30 Họp xét cấp các học bổng đầu năm học 20221-2022 Theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHSPKT ngày 4/10/2021 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

TS. Hoàng Dũng

14h00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của Nhóm chuyên trách 4 - Nhóm chuyên trách 4 Phòng họp 1 Trưởng nhóm chuyên trách 4
15h00 Họp triển khai xây dựng thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của nhóm chuyên trách 01 - Đại diện Phòng KT&ĐBCLGD;

- Nhóm chuyên trách 01

Phòng họp 1 Trưởng nhóm chuyên trách 1
Thứ Tư
 13/10
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Như bên VP Công đoàn P. 302-Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08h30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00 Họp Hội đồng tinh giản biên chế Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của Nhóm chuyên trách 7 - Đại diện Phòng KTĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách 7

Phòng họp 1 Trưởng nhóm chuyên trách 7
15h00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của Nhóm chuyên trách 3 - Đại diện Phòng KTĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách 3

Phòng KTĐBCLGD Trưởng nhóm chuyên trách 3
Thứ Năm
14/10
08h00 Họp triển khai xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá mức độ đạt CĐR CTĐT - Đại diện Ban Giám hiệu

- Phòng KTĐBCLGD; Phòng ĐT

- Lãnh đạo khoa phụ trách đào tạo và đảm bảo chất lượng

- Trưởng bộ môn

Họp trực tuyến Ban Giám hiệu
09h00 Họp Ban Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong các trường đại học để thích ứng với giáo dục 4.0” - Thành viên BTC theo QĐ số 518/QĐ-ĐHSPKT ngày 08/10/2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

- P. QLKH&HTQT.

Họp trực tuyến Trưởng BTC, Hiệu trưởng
10h00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của Nhóm chuyên trách 5 - Đại diện Phòng KTĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách 5

Họp trực tuyến Trưởng nhóm chuyên trách 5
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân (B10.03, khu B) PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng
14h00 Họp Hội đồng trường Trường ĐHSPKT - Thành viên Hội đồng trường Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSPKT
15h00 Hội nghị liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN - Như bên;

- Mời: Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Sáu
15/10
08h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

08h00 Hội nghị tập huấn công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số - Đại biểu mời;

- Đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Phòng: Đào tạo; Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế;

- Trưởng, Phó các Khoa thuộc Trường ĐHSPKT;

- Lãnh đạo Trung tâm Học liệu và Truyền thông và Tổ Công nghệ Thông tin;

- Các cán bộ, giảng viên đăng ký theo danh sách.

Họp trực tuyến Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

14h00 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp với các trường đại học sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

- Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng KHTC, Trưởng Khoa Sư phạm Công nghiệp.

Họp trực tuyến
Phòng họp 1
Bộ trưởng Bộ GDĐT
Thứ Bảy
 16/10
08h00 Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, mã số KC.01/16-20 - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện Đơn vị chủ trì đề tài KC.01.02/16-20

- Chủ nhiệm đề tài KC.01.02/16-20 và các thành viên tham gia đề tài

- Các thầy cô có quan tâm;

- Theo Giấy mời.

- Hội nghị cầu truyền hình trực tuyến.

- Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

08h00 Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ đánh giá, xếp loại Trường ĐHSPKT - Lãnh đạo các đơn vị;

- Toàn thể viên chức Trường ĐHSPKT

Họp trực tuyến

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h30 Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Tọa đàm với chủ đề “Nữ cán bộ, viên chức với những trải nghiệm học thuật trong tình hình dịch Covid-19” - Theo Công văn số 113/CĐĐHĐN-VP ngày 04/10/2021 của Công đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu mời.

 - Danh sách Đại biểu Công đoàn trường ĐHSPKT tham dự Lễ Kỷ niệm

Trực tuyến

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN
Chủ Nhật
 17/10