Sidebar

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

Ngày cập nhật: 26/10/2021
     

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 18/10
08h00 Hội ý Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00 Họp Tập thể Lãnh đạo Trường ĐHSPKT thông qua danh sách ứng cử viên thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo & Khởi nghiệp - Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Ban Giám hiệu.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

11h00 Chuẩn bị cho công tác Xét tuyển vòng 2 (bổ sung) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường ĐHSPKT Theo Kế hoạch số 542/KH-HĐTD ngày 13/10/2021 Hội trường B ThS. Đoàn chí Thiện
13h00 Xét tuyển vòng 2 (bổ sung) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường ĐHSPKT Theo Kế hoạch số 543/KH-HĐTD ngày 13/10/2021 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Phan Cao Thọ
14h30 Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng Khách QT Trưởng Ban Chỉ đạo
Thứ Ba
 19/10
08h30 Hội thảo "Xây dựng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các CSGDĐH" - Theo Giấy mời số 1109/GM-BGDĐT;

- Phó Hiệu trưởng PGS.TS Võ Trung Hùng;

- Lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT

Họp trực tuyến Bộ Giáo dục Đào tạo
09h00 Hội đồng đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước khu A ký túc xá Theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHSPKT ngày 29/6/2021 và Quyết định số 340/QĐ-ĐHSPKT ngày 05/7/2021 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
10h00 Họp xét hỗ trợ đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Họp trực tuyến Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00-17h00 Thực hiện quy trình Công tác cán bộ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

14h00-15h00 - Bước 1: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Tổ công tác làm việc với Tập thể Lãnh đạo Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

15h00-16h00 - Bước 2: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Trưởng phòng TCHC làm việc với nhân sự

16h00-17h00 - Bước 3: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Tổ công tác làm việc với Tập thể Lãnh đạo Khoa KTXD

Theo Thông báo Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00 Giao ban công tác Cơ sở vật chất về rà soát, thực hiện Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2021. Định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư CSVC năm 2022 - ĐHĐN: Ban QLCSVC&ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo VP;

- Các trường ĐHTV: Trưởng Phòng CSVC;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Khoa GDQP&AN, Trung tâm PTPM, Trung tâm ĐTTX: Trưởng Phòng/Tổ CSVC

Hội trường 41 Lê Duẩn Phó Trưởng Ban QLCSVC&ĐT TS. Đoàn Anh Tuấn
Thứ Tư
 20/10
08h00 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

- Theo Công văn số 304/CĐĐHSPKT ngày 15/10/2021 của Công đoàn Trường ĐHSPKT;

- Đại biểu mời.
Hội trường B

Chủ tịch

Công đoàn Trường
09h30 Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Tọa đàm với chủ đề ““Phụ nữ, sự nghiệp và gia đình”

- Theo Công văn số 305/CĐĐHSPKT ngày 15/10/2021 của Công đoàn Trường ĐHSPKT;

- Đại biểu mời.

Hội trường B

Chủ tịch

Công đoàn Trường
09h00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của Nhóm chuyên trách 2 - Đại diện Phòng KTĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách 2

Phòng họp 1 Trưởng nhóm chuyên trách 2
14h00 Thực hiện quy trình Công tác cán bộ Trưởng Bộ môn Tự động hóa thuộc Khoa Điện - Điện tử (theo 5 bước) Theo Thông báo Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

16h00 Nghiệm thu công trình Sửa chữa, chống xuống cấp văn phòng khoa, phòng thí nghiệm các khoa: Công nghệ Hóa học – Môi trường, Kỹ thuật Xây dựng, Sư phạm Công nghiệp; phòng Công tác sinh viên và phòng Y tế. Đại diện các khoa Công nghệ HH-MT, Kỹ thuật XD, Sư phạm CN và đại diện phòng TC-HC; phòng CTSV Phòng Khách QT Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Năm
21/10
09h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
22/10
07h30 Hội đồng xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN” năm học 2020 – 2021 - Theo QĐ số 3500/QĐ-ĐHĐN ngày 13/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các sinh viên thực hiện đề tài.

- HĐ Họp tại Hội trường ĐHĐN;

- SV báo cáo online qua zoom

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Quang Sơn
08h00 UBKT Thành ủy Đà Nẵng làm việc với UBKT Đảng ủy ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1

Khu A - 41 Lê Duẩn

UBKT Thành ủy Đà Nẵng
09h00 Họp triển khai xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá của Nhóm chuyên trách 6 - Đại diện Phòng KTĐBCLGD

- Nhóm chuyên trách 6

Phòng Khách QT Trưởng nhóm chuyên trách 6
14h30 Họp xét cấp các học bổng và khen thưởng đầu năm học 2021-2022 Theo Quyết định Phòng Khách QT Chủ tịch Hội đồng
15h30 Họp đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 Theo Quyết định Phòng Khách QT Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
 23/10
08h00 Thi tuyển chức danh Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp thuộc Trường ĐHSPKT  - Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 494/QĐ-ĐHSPKT ngày 27/9/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT;

 - Ban Giám sát theo Quyết định 505/QĐ-ĐHSPKT ngày 30/9/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT;

 - Ban Giám hiệu;

 - Thư ký Hội đồng trường;

 - Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHSPKT;

- Các ứng cử viên tham gia thi tuyển

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
10h00 Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp thuộc Trường ĐHSPKT
13h30 Khoa Cơ khí tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức - Toàn thể CBVC Khoa Cơ khí;

- Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường

Phòng họp 1 TS. Hồ Trần Anh Ngọc

Trưởng khoa Cơ khí

Chủ Nhật
 24/10
08h00
Cả ngày
 
Hội thảo chuyên đề “Sử dụng Unicode trong soạn thảo văn bản tiếng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Khách mời;
- Ban tổ chức, các báo cáo viên;
- Các cán bộ, giảng viên có quan tâ
Họp trực tuyến  TS. Trần Hoàng Vũ Trưởng khoa Điện – Điện tử